Насловна » Актуелно » Међународна конференција “Река Сава - транспортни коридор и туристичка дестинација”

6. март 2013.

Међународна конференција “Река Сава - транспортни коридор и туристичка дестинација”

Међународна конференцијa “Река Сава - транспортни коридор и туристичка дестинација” одржаће се у Београду 6. марта 2013. у просторијама Привредне коморе Србије (Теразије 23/2. спрат, Београд)

Међународна комисија за слив реке Саве – Савска комисија заједно са земљама чланицама (Словенија, Хрватска, БиХ и Србија) спроводи иницијативу за обнову и развој пловидбе на реци Сави. Иницијатива тежи промоцији програма и активности за развој водног пута реке Саве, као и обезбеђењу одговарајућег економског и организационог оквира за обнову привреде и пловидбе на реци Сави, у исто време имајући у виду велики потенцијал за развој различитих облика речног туризма, као и велике естетске и вредности животне средине које постоје у сливу реке Саве.

То подразумева циљеве и активности као што су унапређивање јавних и приватних инвестиција у транспорт реком Савом, побољшање координације активности у унутрашњој пловидби, као и одређивање приоритета јавних интереса уз побољшање инфраструктуре унутрашњих водних путева, истовремено настојећи минимизирати утицај наведених активности на животну средину.

Централни део активности односи се на обнову пловног пута и то:

- на деоници Београд – Брчко на категорију пловности Vа
- на дeоници Брчко – Сисак на категорију пловности IV

Тренутно се одвијају активности на изради главног пројекта пловног пута и остале пратеће документације за читаву дeоницу. Завршетак израде потребне документације очекује се до краја 2014. године након чега се очекује започињање хидротехничких радова.

У исто време одвија се неколико активности у вези развоја туризма у сливу реке Саве, са посебним нагласком на различите облике одрживог туризма (нпр. наутички, еко-рекреациони и културно, друштвено освешћени туризам) као облика одрживог развоја региона.

На Конференцији ће учествовати најшири круг релевантних заинтересованих страна,: високи представници ЕУ, представници надлежних тела из држава чланица Савске комисије, представници привреде заинтересовани за коришћење пловног пута Саве, представници туристичких организација и представници невладиног сектора са циљем представљања:

- развојних планова и програма из подручја унутрашње пловидбе у сливу реке Саве, у оквиру система опште политике за развој Европске мреже водних путева,
- текућих и планираних активности на подручју развоја туризма и
- активности које имају за циљ проналажење одговарајуће равнотеже између потреба привредог развоја и потребе заштите животне средине у сливу реке Саве.