Насловна » Послови » Набавке » Набавке на које се закон не примењује - Хитна санација од поплава

Хитна санација од поплава

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ – ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА ЗА МОБИЛНУ ОПРЕМУ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЈА НА РЕЦИ САВИ

 

НАБАВКА РАДОВА НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ „ПРОВО” У НАСЕЉУ ПРОВО – ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

 

НАБАВКA МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ОД ПОПЛАВА