Насловна » Послови » Набавке » Набавке Набавке на које се закон не примењује - Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода РС

Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода РС

НАБАВКА УСЛУГА КОНСУЛТАНТА ЗА СИТУАЦИОНУ АНАЛИЗУ ПОТРЕБА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА НАЦИНАЛНИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ СЕОБУХВАТНОГ (END TO END)

 

НАБАВКА ОПРЕМE ЗА ХИДРОЛОШКА МЕРЕЊА