Насловна » Послови » Набавке » Набавке на које се закон не примењује - Републичка дирекција за воде

Републичка дирекција за воде

НАБАВКА ЗИМСКИХ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ВОДЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ ВОДОПРИВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ АКАТА: ВОДНИХ УСЛОВА, ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ И ВОДНИХ ДОЗВОЛА