Насловна » Послови » Јавне набавке »Набавке на које се закон не примењује

Набавке на које се закон не примењује

Набавка услуга техичког прегледа службених путничких возила Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде на територији града Београда

 

Набавка услуга регистрације службених путничких возила Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде

 

Набавку услуга одржавања софтверске апликације „Накнаде за воде”

 

Набавку услуга писаног превођења текста са енглеског на српски језик и обрнуто, лектура преведеног текста и овера од стране судског тумача

 

Набавка услуга припреме топлих и хладних напитака и услуживање запослених у овом органу и странака у службеним просторијама које кoристи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде

 

Набавку услуга одржавања NexTBIZ софтвера за буџетско рачуноводство