Насловна » Послови » Набавке » Јавне набавке у току

Јавне набавке у току

НАБАВКA УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКA УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ, СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКA ГРАДЊЕ БРОДА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ЛЕДОЛОМЦА

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА СИСТЕМИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ