Насловна » Послови » Набавке » Јавне набавке у току

Јавне набавке у току

НАБАВКA УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2019. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПОИЗИЛАЗЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИТ УНАПРЕЂЕЊА ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВЕШТАВАЊА ПРЕМА ЕУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОТОКОЛА О ПРЕКОГРАНИЧНИМ УТИЦАЈИМА САГЛАСНО ЧЛАНУ 8. ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О СЛИВУ РЕКЕ САВЕ

 

НАБАВКА УСЛУГE ПРУЖАЊА СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГA СПРОВОЂЕЊА НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЧЕТВРТОГ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА РЕКЕ ДУНАВ (ЈДС 4)

 

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ИБАРСКО - ШУМАДИЈСКИ И ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС РАСИНСКО - ПОМОРАВСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ДОЊЕ - ЈУЖНОМОРАВСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ДОЊЕ – ЈУЖНОМОРАВСКИ