Насловна » Послови » Jавне набавке » Јавне набавке у току

Јавне набавке у току

НАБАВКА УСЛУГE ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ТИМОЧКИ И РВС МЛАВСКО-МОРАВСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ ДЕОНИЦЕ КАНАЛА КУЛА - МАЛИ ИЂОШ, ОД KM 10+310 ДО KM 15+300, СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СЕВЕРНА БАЧКА, ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ МАЛИ ИЂОШ

 

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ ИЗРАДЕ ВОДНОГ БИЛАНСА СЛИВА РЕКЕ МОРАВЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ