Насловна » Послови » Jавне набавке » Јавне набавке у току

Јавне набавке у току

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” са Стратешком проценом утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” на животну средину

 

Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци” са Стратешком проценом утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци” на животну средину

 

Набавка пружања услуга стручног надзора над радовима на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања