Naslovna » Aktuelno

17. jul 2019.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“

“Turistička Organizacija Veliko Gradište“
-Proslava Dana Dunava 2019-

Dan Dunava u Velikom Gradištu je i ove godine obeležen na veoma zanimljiv način uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Niz programa koji su prilagođeni ovoj manifestaciji, uključio je veliki broj učesnika, pre svega predškolarce, učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, profesore, udruženja građana, sportiste, građane i turiste. Svi programi bilu su posvećeni glavnom cilju: da se shvati značaj reke Dunav , reke na čijoj obali živimo.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“

I ove godine od početaka maja, a zaključno sa 29. junom 2019. godine Dan Dunava je obeležen raznima aktivnostima: ekološkom akcijom čišćenja reke Dunav, raznim predavanjima, radionicama, a sve je završeno akcijom sađenja egzotičnih vrsta u gradskom parku u čemu su učestvovala deca Velikog Gradišta. Dva stabla koja su mališani zasadili nazvana su ″Dunavko″ i ″Vodenko″.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“       Dan Dunava “TO Veliko Gradište“

Udruženje žena iz opštine Veliko Gradište organizovalo je izložbu starih predmeta i nacionalne kuhinje koja je bila propraćena kulturno – umetničkim programom, a uz podršku humanitarnih organizacija realizovane su i radionice za decu sa teškoćama u razvoju.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“       Dan Dunava “TO Veliko Gradište“

Velika završnica Dana Dunava obeležena je 29. juna 2019. godine nizom događaja: dramskom radionicom za decu, sportskim igrama, a za kraj su dodeljene i nagrade najuspešnijim učesnicima. Dan Dunava je i ove godine ispunio očekivanja i cilj podizanje nivoa ekološke svesti građana, i edukaciju i podizanje svesti učenika i najmlađih građana o važnosti reke Dunav.

16. jul 2019.

DAN DUNAVA “EKOLOŠKI POKRET ĆUPRIJA“

“Ekološki pokret Ćuprija“
-Proslava Dana Dunava 2019-

Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

Ekološki pokret Ćuprija je 22. juna 2019. godine održao manifestaciju ″Morava je moje more″ kojom se u Ćupriji obeležava Međunarodni Dan reke Dunav, uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

Prema planu održane su radionice, takmičenja, ekološki kviz i pozorišna predstava. Cilj manifestacije je ostvaren, a to je šire upoznavanje stanovništva, a naročito dece i omladine sa značajem i važnošću očuvanja voda i vodnih resursa i to kroz pozorišnu predstavu Čuvari prirode u okviru prvog ekološkog kviza koji je organizovan za učenike osnovnih škola iz Ćuprije.

Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

U aktivnostima je učestvovalo oko 120-toro dece, a u okviru kviza je bilo angažovano 18 učenika koji su inače posebno zainteresovani za nastavu biologije, geografije kao i za ekologiju. Poseban doprinos održavanju manifestacije dali su: biblioteka ”Dušan Matić”, JKP Ravno 2014, Zavičajni klub likovnih umetnika, plesni klub Dens kru kao i pojedinci, profesori i nastavnici osnovnih škola koji su pripremali učenike za ekološki kviz.

Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

Narodni muzej ”Horreum margi” Ćuprija i Udruženje mladih Ćuprija imali su svoje tradicionalne radionice, a njihovi volonteri su pomagali u tehničkoj organizaciji manifestacije. Ceo događaj je medijski propraćen.

15. jul 2019.

Dan Save „ Beogradski ekološki centar “

Beogradski ekološki centar
- Proslava Dana reke Save 2019-

Manifestacija pod nazivom ″SAVA 2019″u organizaciji Beogradskog ekološkog centra, organizacije za radne, istraživačke i obrazovne aktivnosti uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, se sastojala od sledećeg programa:

Dan Save „ Beogradski ekološki centar “       Dan Save „ Beogradski ekološki centar “
 • Ekološko pešačke ture: javni čas uz šetnju Savskom promenadom
 • Kreativne tematske radionice:
  • Likovna radionica- ispisivanje poruka i crteža na temu Dana reke Save, izrada i sastavljanje slagalica na temu Savski mostovi - Radioničari Beogradskog ekološkog centra,
  • Zaštićene biljne i životinjske vrste u vodama – medijator Beogradskog ekološkog centra. Brod ″KEJ″. Učenici Brodarske škole su priredili performans: instrumentalno i solo pevanje i recitovanje pesme.
  • Takmičenje u selfiju; fotografisanje sa broda
  • Foto sa broda, mostovi, prepoznavanje objekta, čamaca i brodova.Savska promenada i vožnja brodom ″KEJ″
  • Poseta Muzeju nauke i tehnike uz posebne, stručne vodiče.
  • Poseta Muzeju medicinske opreme
  • Prikazivanje dokumentarnog filma u kojem dr Masaru Emoto pokazuje kako različite misli i muzika različito utiču na strukturu vode u Domu omladine u Beogradu
  • Održavanje kviza - Moja Sava kao evaluacija javnih časova raealizovanih na Savskoj promenadi i brodu u Domu omladine u Beogradu
  • Uručivanje nagrada i pohvala za angažovanje mladih u programu – urađeno je anketiranje i evaluacija programa u Domu omladine u Beogradu
Dan Save „ Beogradski ekološki centar “       Dan Save „ Beogradski ekološki centar “

Učešće mladih u konkretnim akcijama, stvaranje ekeološki svesnog građanina, informisanje mladih o vodnim resursima i načinima zaštite, o međunarodnom značaju reke Save i o neophodnosti zaštite reke Save. Izborom kratkih, informativnih, atraktivnih i kreativnih priloga obezbeđena je pažnja i angažovanje učesnika i korisnika programa.

Dan Save „ Beogradski ekološki centar “       Dan Save „ Beogradski ekološki centar “

Svrha programa je ispunjena, a ogledala se u edukaciji i podizanju svesti učenika i najmlađih građana o važnosti reke Save za grad Beograd i njeno očuvanje.

12. jul 2019.

DAN DUNAVA “BEO PROJECT“

- Proslava Dana Dunava 2019 -

Proslava Međunarodnog Dana reke Dunav 2019. godine je realizovana tokom juna od strane "Beo projecta ", uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Program manifestacije je zamišljen kao Ekološki edukativni triatlon za decu kroz koji su se deca upoznala sa gradom sa reke Dunav, samom rekom Dunav, njenim značajem, ekologijom i značajem životne sredine i načinima njenog očuvanja u današnjem društvu.

Proslava Dana Dunava 2019       Proslava Dana Dunava 2019

Program je osmišljen kao virtuelno putovanje kroz prostor i vreme, povezan sa istorijom i arhitekturom grada i obogaćen ekološkim sadržajem koji je dopunio program posvećen reci Dunav, informacijama i zanimljivostima o ovom bogatom vodnom resursu. Programske aktivnosti podrazumevale su vožnju brodom rekom Dunav u toku koje se na licu mesta u okviru dva interaktivna predavanja, radionice i jedne umetničke radionice deca upoznala sa rekom i gradom i aktivno učestvovala u diskusiji o reci Dunav, ekologiji i životnoj sredini, gradu Beogradu, njegovoj arhitekturi, urbanizmu, odnosu zelenih i izgrađenih površina, značaju položaja na reci Dunav.

Svrha programa ogledala se u podizanju svesti učenika o važnosti reke Dunav za grad Beograd i njenog očuvanja kroz ekologiju. Sprovedena je i promocija zaštite životne sredine kroz triatlon kao ekološku akciju koja uvezuje turu upoznavanja grada sa vode, predavanje-radionica o arhitekturi i položaju Beograda na Dunavu, predavanje-radionica o reci Dunav, ekologiji i zaštiti životne sredine i umetničku radionicu namenjenu deci.

Proslava Dana Dunava 2019       Proslava Dana Dunava 2019

Primarna ciljna grupa programa bila su deca i mladi iz osnovnih i srednjih škola. Na manifestaciji "Dan Dunava" pored članova udruženja učestvovalo je 55 učenika više beogradskih srednjih škola. Učenici su bili u pratnji nastavnika. Sekundarna ciljna grupa/krajnji korisnici programa bili su lokalna zajednica, kao i najšira javnost- građani i mediji.

Učenici se u školi u maloj meri susreću sa tematikom koja je bila predmet projekta i oni, kao i nastavnici su izrazili veliku zahvalnost i zadovoljstvo što su bili uprilici da učestvuju u ovom programu. Teme i sadržaj su bili prilagođeni uzrastu učenika. Kroz aktivno učestvovanje, sagledavanje praktičnih i konkretnih primera u toku vožnje i rekapitulacijom i individulanim angažovanjem učenika kroz umetničku radionicu, u opštoj meri dolazi do podizanja svesti dece o aktuelnim problemima i pitanjima grada, reke i životne sredine kroz podsticaj i njihovu ličnu inicijativu da aktivno kroz individualno zalaganje među vršnjacima učestvuju u očuvanju reke Dunav i životne sredine u Beogradu.

11. jul 2019.

DAN SAVE “UDRUŽENjE GRAĐANA DETE – ZAŠTITNIK PLANETE“

Udruženje građana Dete – zaštitnik planete
– Proslava Dana reke Save 2019 –

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save 2019. godine je nastavak aktivnosti o očuvanju i zaštiti voda i reke Save koje su realizovane proteklih godina uz podršku Republičke direkcije za vode - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dan Save “Udruženje građana Dete – zaštitnik planete“        Dan Save “Udruženje građana Dete – zaštitnik planete“

Udruženja građana ''Dete-zaštitnik planete'' realizovalo je radionice tokom radne nedelje koja je prethodila Danu reke Save i to od 27. maja do 30. maja 2019. godine u vrtiću ''Duško Radović'' u Beogradu (PU Rakovica). U ta četiri dana , u 8 radionica je učestvovalo 205 dolazeće dece raspoređene u grupe. Za vreme radionica deca su razgovarala o rekama, kako nastaju i kako izgledaju u gornjem toku, a kako u donjem.

Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “

Centralana manifestacija održana je u dvorištu vrtića ''Duško Radović'' 31.05.2019. godine u Beogradu. Ovaj događaj je realizovan u formi radionica zabavnog karaktera, sa istaknutim timskim radom.

Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “        Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “

Oko 250 dolazeće dece su podeljena u više manjih grupa sa po jednim vaspitačem. Edukator je objasnio kako će svaka grupa od aluminijumske folije napraviti svoj deo rečnog korita, a zatim će delove spojiti, a grupe će potom uraditi svaka svoj zadatak koji su na početku izvukli. Zadaci su bili ispisani na ''zlatnim ribicama'' od kartona i podrazumevali su: izgradnju mosta preko reke, raspoređivanje kamenčića i grančica, puštanje brodića, raspoređivanje školjki, raspoređivanje gumenih i plastičnih životinja stanovnika rečnog ekosistema. Kada je završeno pravljenje rečnog korita i izvršeni zadaci, puštena je voda i dobijena je ''reka''.

Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “

U okviru segmenta uključivanja šire javnosti u manifestaciju ''Dan Save'' organizovan je konkurs ''Moja reka''. Na konkurs se odazvao veliki broj škola, vrtića i roditelja iz raznih gradova Srbije. Proglašenje pobednika je bilo na Dan reke Save 01.06.2019. godine. Dodeljene su i prigodne nagrade, kao i jedna specijalna nagrada koja nije bila predviđena konkursom. Nju su osvojili učenici specijalnih odeljenja za školovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Uz nagrade su uručene i diplome.

Sve aktivnosti su promovisane su brojnim objavama na društvenim mrežama i objavom na sajtu udruženja.

10. jul 2019.

DAN SAVE "BEO PROJECT“

"Beo Project“
- Proslava Dana reke Save 2019 -

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save u organizaciji Beo Projecta, koji je održan 8. juna 2019. godine uz podršku Republičke direkcije za vode - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zamišljen je kao Ekološki edukativni triatlon za decu kroz koji su se deca upoznala sa gradom sa reke Save, samom rekom Savom i njenim značajem, ekologijom i značajem životne sredine i načinima njenog očuvanja u današnjem društvu. Program je podrazumevao vožnju brodom rekom Savom u toku koje su se na licu mesta, u okviru dva interaktivna predavanja-radionice i jedne umetničke radionice, deca upoznala sa rekom i gradom i aktivno učestvovala u diskusiji o reci Savi, ekologiji i, urbanizmu, odnosu zelenih i izgrađenih površina i značaju položaja na reci Savi.

Dan Save Beo Project        Dan Save Beo Project

Svrha programa se ogledala u edukaciji i podizanju svesti učenika i najmlađih građana o važnosti reke Save za grad Beograd i njenog očuvanja kroz ekologiju. Sprovedena je i promocija zaštite životne sredine kroz triatlon, kao ekološku akciju koja uvezuje turu upoznavanja grada sa vode, šetnju priobaljem, predavanje o arhitekturi i položaju Beograda na reci Savi, ekologiji i zaštiti životne sredine i umetničku radionicu namenjenu decu.

Dan Save

Aktivnosti su realizovane kroz dva dela u toku kojih su sprovedene radionice: šetnja priobaljem i vožnja brodom rekom Savom. Šetnja se odvijala obalom reke Save u delu pristaništa uz interakciju dece i razgovore o odnosu grada i reke, interktivnim predavanjima o arhitekturi i ekologiji i kviz pitanjima kroz koji su proverena nova znanja uz podsticaj samostalnih zaključaka. Vožnja brodom je otpočela sa Savskog pristaništa. U toku vožnje brodom realizovane su radionice koje su u vezi sa predavanjima o arhitekturi i ekologiji, glavna umenička radionica, kao i dodatne aktivnosti.

Na manifestaciji "Dan Save" pored udruženja, zainteresovanih mladih i građana učestvovali su učenici koji su bili primarna ciljna grupa. Bilo je prisutno 46 dece u pratnji petoro nastavnika i roditelja. Učenici se u školi u maloj meri susreću sa tematikom koja je bila predmet projekta i oni, kao i nastavnici su izrazili veliku zahvalnost i zadovoljstvo što su bili u prilici da učestvuju u ovom programu, gde su učenici uz aktivno učešće i kreativni rad ostvarili interesovanja za značaj vode i reke Save. Učenici su u retkoj prilici da borave na samoj reci Savi, interaktivno su učestvovali u svim segmentima programa i bliže se upoznali sa rekom Savom, arhitekturom i urbanizmom, ekologijom i umetnosti na samom licu mesta.

Dan Save Beo Project        Dan Save Beo Project

Kroz aktivno u čestvovanje u šetnji i predavanjima-radionicama, sagledavanjem praktičnih i konkretnih primera u toku vožnje i rekapitulacijom i individualnim angažovanjem dece kroz umetničku radionicu, u opštoj meri dolazi do podizanja svesti dece o aktuelnim problemima i pitanjima grada, reke i životne sredine uz podsticaj i njihovu ličnu inicijativu da aktivno kroz individualno zalaganje među vršnjacima učestvuju u očuvanju reke Save i životne sredine u Beogradu.

09. jul 2019.

DAN SAVE „ ONLINE PERFORMANS ART, ONLIEUM-ONLINE MUSEUM “

Online performans Art, Onlieum-Online Museum
- Proslava Dana reke Save 2019-

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save 2019. godine pod nazivom „Savska Šetalica“,  nastavak je aktivnosti o očuvanju i zaštiti voda i reke Save koje su realizovane proteklih godina od strane Udruženja "Online performans Art, Onlieum-Online Museum", uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Program manifestacije, koji se održao 4. juna 2019. godine, se ogledao u edukativnim aktivnostima o reci Savi i odnosu reke i grada, značaju reke za grad i čoveka sagledano kroz razvoj naselja i kontekst arhitekture, urbanizma i bogate istorije starog Beograda.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum       Online performans Art, Onlieum-Online Museum

"Savska šetalica"obuhvatala je interaktivne radionice sa mladima o značaju očuvanja vodnih resursa i Sliva reke Save koji je veoma značajan zbog svoje izvanredne raznovrsnosti krajolika i biodiverziteta uz grupnu šetnju duž Savske promenade i savskog pristaništa čime se podstiču zdravi stilovi života. Šetnja se nastavila ka Kalemegdanskoj tvrđavi odakle se vidi prelepa panorama grada i pruža pogled na ušće Save u Dunav. Šetnja Beogradskom tvrđavom omogućila je učesnicima ne samo nastavak priče o Savi, Dunavu i vodnim resursima, već i spoznaju bogate istorije kojoj su svedočile i naše reke. Učesnici su kroz edukaciju imali priliku da obiđu muzej Kula Nebojša, Rimski bunar i Sahat kulu. Takođe, učesnici su imali priliku da čuju o kulturno istorijskim momentima značajnim za grad Beograd, kao i informacije o mostovima koji se nalaze na tom potezu.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum

Programske aktivnosti su podrazumevale aktivno učešće svih aktera pri obrađivanju zadatih tema  o zaštiti vodnih resursa, čime se podstiče novi, zanimljiv i kreativan pristup procesu razvoja ekološke svesti kao i podizanja nivoa znanja o vodnim resursima i reci Savi i značaju reke za naselje i čoveka.

Program je nastojao da donese nove informacije i saznanja o reci Savi, životnoj sredini, prirodi i podstakne na razmišljanja o odnosu čoveka i prirode, njenoj vrednosti i zaštiti životne sredine. Učenici, iako se kroz nastavu u teoretskom smislu susreću sa prirodom i životnom sredinom, retko kada imaju priliku da znanje provere na licu mesta. Program je kroz šetnju pored reke i boravak na Beogradskoj tvrđavi sa posetama najznačajnim objektima uz edukaciju, omogućio da se u praksi na licu mesta susretnu sa pojmovima koji su im daleki iz školskih klupa.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum       Online performans Art, Onlieum-Online Museum

Aktivnosti programa omogućile su da se ispuni i osnovni cilj programa a to je  - delovanje na jačanje svesti pre svega mladih-  o značaju očuvanja vodnih resursa,pre svega reke Save. Primarna ciljna grupa manifestacije bilu su učenici srednjih škola. U manifestaciji je učestvovalo 20 učenika Srednje brodarske škole, u pratnji dvoje profesora. Kao sekunadrna grupa bili su uključeni roditelji kao i ostala deca iz škole, lokalna zajednica, mediji i ostali zainteresovani građani Beograda. Kroz "Savsku šetalicu" i pozitivnu atmosferu prenesena je jasna ekološka poruka na šire ciljne grupe –građana, pri čemu se postigao postavljeni cilj podizanja nivoa ekološke svesti.

07. jul 2019.

POČELO ČETVRTO ZAJEDNIČKO ISTRAŽIVANjE REKE DUNAV U SRBIJI

U fokusu ovogodišnje kampanje Dana Dunava 2019 jeste četvrto po redu Zajedničko istraživanje reke Dunav https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey , još jedna aktivnost Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav kojom na nacionalnom nivou koordinira Republička direkcija za vode. Osnovni cilj ovog međunarodnog istraživanja je prikupljanje poredivih podataka o kvalitetu vode i zagađenju na čitavom slivu Dunava kao i na izabranim lokalitetima najznačajnijih pritoka. Istraživanje se vrši svake šeste godine, počelo je 29-og juna na međunarodnom nivou, a prve rezultate ovogodišnjeg možemo očekivati u oktobru. U Republici Srbiji istraživanje će sprovesti oko 40 stručnjaka iz više institucija: Institut za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'' Univerziteta u Beogradu, Institut za javno zdravlje ''Dr.Milan Jovanović Batut'', Institut za vodoprivredu ''Jaroslav Černi'', Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Departman za biologiju i ekologiju PMF-a Univerziteta u Novom Sadu, Institut za biologiju PMF-a Univerziteta u Kragujevcu, Departman za biologiju PMF-a Univerziteta u Nišu i Agencija za zaštitu životne sredine koje čine nacionalni tim . Istraživački nacionalni tim je 1.jula zvanično počeo sa prikuljanjem uzoraka. Uzorci su prikupljeni na zajedničkoj lokaciji sa Rumunijom, nizvodno od Đerdapa. Preko 70 različitih uzoraka i subuzoraka je uzeto (makrozoobentos, mekušci, fitobentos, fitoplankton, zooplankton, makrofite, dnk analize, hemijske analize vode i sedimenata, mikroplastika), a postavnjene su i mreže za sakupljanje rakova( LiNi zamke) na dva lokaliteta- Dunavu i Timoku.

25. jun 2019.

Poziv za javne konsultacije za ESMP za projekat zaštite od poplava u Sremskoj Mitrovici

Poziv - srpski

Poziv - engleski

24. jun 2019.

PLAN ZA UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA za izgradnju objekta za skladištenje mobilne opreme za odbranu od poplava , plato ispred skladišta i postojeće radionice, pristupna saobraćajnica i drenažni sistem , na građevinskoj parceli 8707 K.O. Sremska Mitrovica i Rekonstrukciju keja u Sremskoj Mitrovici od km 124+520 do km 125+577 i ugradnju mobilne opreme za odbranu od poplava

PLAN ZA UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA

SREMSKA MITROVICA EMP DRAFT engleska verzija

17. jun 2019.

ODRŽANA CENTRALNA PROSLAVA DANA DUNAVA NA ZEMUNSKOM KEJU

U zemljama podunavskog regiona, već šesnaestu godinu za redom obeležava se svakog 29. juna Međunarodni Dan reke Dunav, ustanovljen od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Čini je 14 zemalja i Evropska Unija, potpisnice konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke, najveće evropske reke na čijem slivu živi preko 80 miliona ljudi, a u Srbiji protiče dužinom od 588 kilometara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode je u poslednjih šesnaest godina ostvarila partnerstvo sa preko 350 institucija vladinog, organizacija nevladinog i privatnog sektora, sa ciljem da poruka o važnosti očuvanja i zaštite Dunavskog basena u Srbiji stigne do svagog stanovnika.

Beograd je jedan od 4 glavna grada u Evropi koji leži na obali reke Dunav i kao takav nosi epitet da se u njemu organizuje Centralna proslava Dana Dunava na nacionalnom nivou. Ovogodišnju kampanju ''Aktivni za sigurniji Dunav'' smo započeli 1.juna obeležavanjem Međunarodnog dana reke Save, trajaće tokom čitavog leta paralelno u više gradova Srbije, a Gradska Opština Zemun je pored Republičke direkcije za vode, tradicionalno bila domaćin Centralne proslave Dana Dunava. Mnogobrojnim edukativno-interaktivnim radionicama za decu i odrasle, pokaznim vežbama, predavanjima, izložbom i bogatim muzičkim programom pripremljenim od strane EU info centra, JVP „Vode Vojvodine“, Nautičkog kluba „Liman“ iz Zemuna, WWF-a /svetski fond za zaštitu divljih životinja, Mladih istraživača Srbije, Produženog boravka „ Mladi akademac“, Sokoline Art, Sanitarno ekološkog društva „San eko“, JKP Zelenila Beograd, Fakulteta za primenjenu ekologiju-FUTURA, Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Instituta za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'', Muzičke škole ''Kosta Manojlović'', baletskog studia ''Baletino'', plesnog kluba ''Latino dens'' kao i brojnih volontera, u subotu 15. juna na Zemunskom keju (kod restorana Venecija) održana je prava rođendanska proslava veličanstvene reke Dunav.

Međunarodni konkurs ''Dunavski umetnik'' je ustanovljen i aktivnost je Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i NVO Globalnog partnerstva za vode za Centralnu i Istočnu Evropu.Čini ga više kategorija: umetnički rad, kratak video, pesma, poema i performans, a pravo učešća imaju deca uzrasta od 6-18 godina. Kao i predhodnih i ove godine su na Centralnoj proslavi dodeljene nagrade pobednicima međunarodnog konkursa „Dunavski Umetnik 2019“ na nacionalnom nivou, koju sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije. Dunavsko tkanje je ime pobedničkog rada grupe učenika OŠ ''Stefan Nemanja'' iz Niša, koje će predstavljati Srbiju za krunu Dunavskog umetnika 2019. Imena dobitnika nagrada možete videti na sajtu Mladih istraživača Srbije http://www.mis.org.rs.

U fokusu ovogodišnje kampanje jeste četvrto po redu Zajedničko istraživanje Dunava https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey, još jedna aktivnost Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav kojom na nacionalnom nivou koordinira Republička direkcija za vode. Osnovni cilj ovog međunarodnog istraživanja je prikupljanje poredivih podataka o kvalitetu vode i zagađenju na čitavom toku reke Dunav kao i na izabranim lokalitetima najznačajnijih pritoka. Istraživanje se vrši svake četvrte godine, počinje 29-og juna na međunarodnom nivou, a prve rezultate ovogodišnjeg možemo očekivati u oktobru. U Republici Srbiji istraživanja će sprovesti stručnjaci 40 institucija koje čine tim na čelu sa Institutom za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'' Univerziteta u Beogradu http://www.ibiss.bg.ac.rs.

Slike možete videti u galeriji

12. jun 2019.

CENTRALNA PROSLAVA DANA DUNAVA 2019

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode u saradnji sa Gradskom Opštinom Zemun, EU info centrom, JVP „Vode Vojvodine“, Nautičkim klubom „Liman“, WWF- svetskim fondom za zaštitu divljih životinja, Mladim istraživačima Srbije, Produženim boravkom „ Mladi akademac“, Sokolina Art, Sanitarno ekološkim društvom „San eko“, JKP Gradskim zelenilom, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i brojnim volonterima organizuje, kao i svake godine, u subotu 15. juna na Zemunskom keju (kod restorana Venecija) centralnu proslavu Dana Dunava.

Proslava Dana Dunava pokrenuta je pre 15 godina. Cilj ove manifestacije je podizanje svesti o neophodnosti očuvanja Dunava kao jedne od najlepših evropskih reka, isticanja značaja Dunava za ljude koji žive u njegovom slivu, a i istovremeno je i apel na racionalniju upotrebu vodnih resursa.

Na platou kod restorana Venecija biće postavljena instalacija „Sačuvajmo Dunav“. Najmlađi će moći da učestvuju u brojnim zanimljivim aktivnostima, edukativno-zabavnog karaktera, koje imaju za cilj edukaciju o zaštiti životne sredine, prirodi i naravno reci Dunav u čijem slivu se nalazi čak 92 odsto teritorije naše zemlje. Takođe, biće dodeljene nagrade pobednicima nacionalnog takmičenja „Dunavski Umetnik“ koji organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije. Takmičenje Dunavski umetnik ima više kategorija: umetnički rad, kratak video, pesma, poema i performans.

Međunardni Dan Dunava obeležava se u 14 evropskih zemalja potpisnica Međunarodne konvecije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, najveće evropske reke na čijem slivu živi 80 miliona ljudi.

Ovom prilikom vas pozivamo da se pridružite Centralnoj proslavi Dana Dunava 2019 koja će se održati u subotu, 15. juna 2019. godine u periodu od 10,00 do 12,30 na Zemunskom keju.

Agenda

10. jun 2019.

SARADNjA U OBLASTI VODA IZMEĐU SRBIJE I RUMUNIJE

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama su potpisali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i rumunski ministar voda i šuma Joan Denes. Sporazum je potpisan dana 05.06. 2019 godine u Bukureštu.

Više na:

http://www.minpolj.gov.rs/bolja-kontrola-i-upravljanje-vodotokovima-zahvaljujuci-saradnji-srbije-i-rumunije/

6. jun 2019.

Parlament mladih 2019 je održan 31. maja i 1. juna 2019.godine u pograničnom području Slovenije i Hrvatske na reci Sutli (Kumrovec, Vonarje, Kozjanski park)..

Sve je proteklo uz vrlo aktivno učešće od strane svih učesnika-učenika, njihovih mentora i moderatora, u izuzetno dobrom raspoloženju.Više na:
https://www.savacommission.org/index.php?filterId=10&idevent=410&l=sr&page=event_detail&subFilterId=29
http://sava-youthparliament.com/photo/8-sastanak-parlamenta-mladih-sa-sliva-rijeke-save/

31. maj 2019.

DAN REKE SAVE – 1. JUN

Međunarodni Dan Save obeležava se 01. juna svake godine. Jedan od događaja ovim povodom je i Parlament mladih sliva reke Save.

Više možete pogledati na: mis.org.rs/dan-reke-save-1-jun/

24. maj 2019.

POSETA KINESKE DELEGACIJE
MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA VODE

Kina i Srbija uživaju dugoročno prijateljstvo. Vođeni inicijativom Pojas i put i saradnjom Kine i Srednje istočne Evrope, sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije ide u pravcu daljeg razvoja. Da bi iskoristili istorijsku priliku za bliže bilateralne odnose i promovisali prijateljsku razmenu i saradnju u sektoru voda, predstavnici Odeljenja za međunarodnu saradnju, nauku i tehnologiju Ministarstva za vodne resurse Narodne Republike Kine došli su u posetu Republici Srbiji koja je trajala od 11. maja do 14. jula 2019. godine.

Poseta Kineske delegacije       Poseta Kineske delegacije

Dana 11. maja 2019. godine Kineska delegacija je bila u poseti Republičkoj direkciji za vode, u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode”.

Delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koju je predvodio Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boban Kostić, sastojala se od predstavnika Republičke direkcije za vode i JVP „Srbijavode” i sastala se 11. maja 2019. godine sa delegacijom Republike Kine koju je predvodio zamenik ministra vodnih resursa Lu Guihiu, povodom predstavljanja unapređenja vodoprivrede, podizanja kvaliteta upravljanja vodama i vodosnabdevanja Srbije.

Poseta Kineske delegacije       Poseta Kineske delegacije

Na sastanku su se obe strane upoznale sa nadležnostima i razgovarale o integralnom upravljanju vodnim resursima, upravljanju rečnim slivovima, zaštiti od poplava i suša, vodosnabdevanju i drugim temama od interesa za oblast vodoprivrede, kako bi se pronašli načini za produbljivanje dalje saradnje i zajednički poboljšalo upravljanje vodama obe zemlje.

Definisane su četiri osnovne tačke moguće saradnje Kine i Srbije u oblasti voda, priprema i izrada tehničke dokumentacije u izgradnji zaštitnih sistema za odbranu od poplava, razvoj navodnjavanja u Srbiji i iskustva i znanja koja može da prenese Kina kao ogromna zemlja koja se suočava sa mnogo većim problemima od Srbije, priprema karata vezanih za eroziju i bujice i razvoj vodoprivrednog informacionog sistema i sistema rane najave.

Poseta Kineske delegacije       Poseta Kineske delegacije

Nakon sastanka, u nedelju 12. maja 2019. godine Kineska delegacija  je sa predstavnicima JVP „Srbijavode” otišla u obilazak vodoprivrednih radova  u Valjevo.

Kinesku delegaciju je primio gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović, koji je predstavio grad Valjevo, kao i štete koje je Valjevo pretrpelo tokom poplava od 2014. godine, ali i radove na regulaciji korita reka Kolubare, Jablanice i Obnice, koje predstavljaju jedan deo celokupnog sistema za zaštitu od poplave na celom slivu reke Kolubare.

Poseta gostiju iz Kine je potom nastavljena obilaskom lokacija kod mosta pored KP doma u Valjevu, gde se radi regulacija reke Obnice i mosta, u čijoj blizini se odvijaju veliki radovi na rekonstrukciji i izgradnji korita reke Kolubare.

Poseta Kineske delegacije

O tome šta je sve urađeno nakon poplava 2014. godine u Valjevu, goste su upoznali stručnjaci JVP „Srbijavode” i Vodoprivrednog preduzeća „Erozija” koje u Valjevu sprovodi ove radove.

07. maj 2019.

Međunarodni vodeni festival na Bledu, uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Slovenije, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, organizuje regionalno takmičenje: Odgovoran odnos prema vodi u kategorijama: korporativni (sve veličine), nacionalni i individualni projekti. Tražimo nove revolucionarne proizvode, usluge, rešenja i sl., s kojima ćemo ući u novo razdoblje razvoja i razumevanja ovog važnog resursa. Mogu se prijaviti svi koji na bilo koji način doprinose, poboljšavaju iskorištavanje-korištenje vode, uvažavaju kruženje vode, uvode inovacije i sl. (više u dokumentima).
Zajedno s ministarstvima navedenih država nagradićemo primere dobre prakse te ih na odgovarajući način prezentovati.
Više o takmičenju možete pročitati u dokumentima i na našoj mrežnoj stranici: www.bledwf.com   (jezičak TENDERS).
Takmičenje je otvoreno do 7.06.2019.
Pozivamo sve vas koji svojim aktivnostima pridajete pažnju vodi.
Prijava: Besplatna

BWF-Corporate, national and individual awarding

Corporate awards

Individual awards

National projects

22. april 2019.

PETI SASTANAK ZAJEDNIČKE KOMISIJE
IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE
ODRŽAN JE 19. APRILA 2019. GODINE U BIJELjINI, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA

Republika Srbija i Bosna i Hercegovina nemaju bilateralni sporazum iz oblasti upravljanja vodama. Saradnja se odvija najviše kroz multilateralnu saradnju koja postoji na slivovima Dunava i Save. Kako je integralno upravljanje vodama sliva reke Drine u prethodnom periodu nailazilo na probleme, pre svega zbog posledica poplava i nelegalnog eksploatisanja peska i šljunka, javila se potreba za uspostavljanje saradnje po ovim pitanjima.

 Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske

20. septembra 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Na osnovu Sporazuma formirana je Zajednička komisija.

Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske       Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske

Prvi sastanak Zajedničke komisije održan je 29. juna 2015. godine u Beogradu kada su formirane Radna grupa za vodna akta, Radna grupa za vodnu inspekciju i Radna grupa za odbranu od poplava.

Drugi sastanak Zajedničke Komisije i radnih grupa održan je u Beogradu 29. i 30. novembra 2017. godine.

Treći sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 27. marta 2018. godine u Bijeljini.

Četvrti sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 27. novembra 2018. godine.

Peti sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 19. aprila 2019. godine u Bijeljini, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Sledeći sastanak se očekuje u oktobru mesecu na teritoriji Republike Srbije.

22. april 2019.

Predstavnici Vlada Srbije i Mađarske potpisali su u Subotici 15. aprila 2019. godine, nakon zajedničke Sednice, 11 dokumenata o budućoj saradnji. Između ostalih potpisan je SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNjI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLjANjA PREKOGRANIČNIM VODAMA I SLIVOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Potpisani međudržavni sporazumi između Srbije i Mađarske

18. april 2019.

U BEOGRADU JE ODRŽAN 25. SASTANAK EKSPERTSKE GRUPE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU U OKVIRU MEĐUNARONE KOMISIJE ZA ZAŠTITU REKE DUNAV

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode bila je domaćin 25-og sastanka Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Sastanak je održan 11-12. aprila u svečanoj sali hotela Mažestik, u Beogradu. Učesnici su imali čast da sastanak otvori i učesnicima poželi dobrodošlicu predsedavajući Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, za 2019. godinu, gospodin Peter Kovač iz Mađarske. Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republičke direkcije za vode, učesnike su pozdravili: savetnik ministra za medije, gospodin Igor Grabež, šef delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav, gospođa Nataša Milić kao i Olivera Janković i Milica Milenković, članovi Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav iz Republike Srbije.

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja članica Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, predstavnici NVO ''Mladi istraživači Srbije'' Dušica Trnavac, NVO ''Svetska organizacija za prirodu'' Jovana Dragić, JVP ''Srbijavode'' Jovana Rašeta i Jelena Dobrić Tadić i JVP ''Vode Vojvodine'' Jasna Trifunović i Jelena Repac. Pored aktuelnih tema o kojima se govorilo fokus sastanka bio je na zajedničkom istraživanju reke Dunav, koji počinje 29.juna 2019. godine i platforme o komunikaciji putem društvenih mreža. U okviru predstavljanja projekata na nacionalom nivou zemalja članica, Republika Srbija MPŠV-Republička direkcija za vode je predstavila EU tvining projekat ''Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama''. Projekat je vredan 1.500.000 evra i finansira se iz EU IPA programa za Republiku Srbiju. Projekat se sprovodi kroz partnerstvo između stručnjaka iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, a njegov glavni cilj je jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”, kao i drugih srodnih institucija, u implementaciji principa Okvirne direktive o vodama (EK/60/2000) u integralnom upravljanju vodama u Republici Srbiji, kroz obuku u procesu izrade elemenata za planove upravljanja vodama na vodnim područjima. O projektu koga čine tri Komponente govorili su: Aleksandar Cinke, lider Komponente 3 tvining projekta (strategija komunikacije) i Milica Milenković, lider Komponente 3 ispred Republike Srbije.

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Napomenućemo da je MPŠV-Republička direkcija za vode nakon šest godina ponovo bila domaćin predstavnika zemalja članica Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

16. april 2019.

XLII ZASEDANjE SRPSKO - MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU JE ODRŽANO NA ZLATIBORU OD 08. DO 10. APRILA 2019. GODINE

Delegacija srpske Strane, određena Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, bila je u sledećem sastavu:

- Aleksandar Nikolić, dipl.inž, Šef delegacije - Predsednik srpskog dela Komisije, JVP ''Vode Vojvodine'' Novi Sad;

- Olivera Janković, dipl.inž, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode Beograd;

- Milić Bunčić, dipl.inž, Sekretar srpskog dela Komisije, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad.

XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine

U svojstvu eksperta učestvovali su: Božidar Beloš, dipl.inž, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad, Zoran Stojanović, master hem, Ministarstvo zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine i dr Sanja Pantelić Miralem, dipl.inž, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad. Prevodioci u ime srpske Strane na zasedanju bile su Kristina Braun Luković, dipl.inž. i Izabela Nađ, dipl.inž.

Delegacija mađarske Strane bila je u sledećem sastavu:

- Peter Kovač, dipl.inž, Šef delegacije, Predsednik mađarskog dela Komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

- Ida Nađ Šoš, dipl.inž, Sekretar mađarskog dela Komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U svojstvu eksperta učestvovali su: dr Peter Kozak, dipl.inž, Robert Telkeš, dipl.inž, Timea Nemeti, dipl.inž. i dr Laslo Balatonji. Prevodioci u ime mađarske Strane na zasedanju bili su David Dukai, dipl.inž. i Čongor Kiš, dipl.inž.

Komisija je radila po usaglašenom dnevnom redu po sledećim oblastima:

I Vodoprivredna pitanja u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda

II Vodoprivredna pitanja u oblasti gazdovanja vodama

III Vodoprivredna pitanja u oblasti zaštite kvaliteta voda

IV Ostala pitanja.

XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine       XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine

Komisija je konstatovala da se srpsko – mađarska vodoprivredna saradnja u periodu između dva zasedanja odnosno, od septembra 2015. do aprila 2019. godine, realizovala u otežanim uslovima ali da su i pored toga ostvareni značajni rezultati u saradnji. To se pre svega odnosi na osavremenjavanje važećih pravilnika iz svih oblasti saradnje i na donošenje novih pravilnika.

Posebno treba istaći usvajanje „Zajedničkog programa za razmenu podataka i praćenje režima podzemnih voda“ na pregograničnim vodnim telima čime se Republika Srbija i Mađarska svrstavaju u red malog broja država koje su se dogovorile da će razmenu podataka i praćenje režima ovog izuzetno važnog resursa bilateralno sprovoditi i unapređivati, u skladu sa preporukama direktiva Evropske Unije iz oblasti voda.

Operativni poslovi u svim oblastima saradnje realizovali su se uglavnom u kontinuitetu (monitoring kvantiteta i kvaliteta voda i usaglašavanje rezultata), a za saradnju stručnjaka u vreme sprovođenja odbrane od zagušenja ledom na delu Sektora reke Dunav od zajedničkog interesa od državne granice do Vukovar (januar 2017.), prilikom koje su angažovani mađarski ledolomci, konstatovano je da je bila izuzetno uspešna.

Sumirajući rad Komisije predsednici su se složili da je u narednom periodu sa obe strane potrebno obezbediti kontinuitet u saradnji da bi se neizvršene obaveze sa ovog i ranijih zasedanja uradile i nastavilo sa izvršavanjem operativnih poslova i zadataka iz važećih pravilnika. Ako se tome doda da su eksperti strana pripremili nacrt novog Sporazuma o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, koji će, posle ratifikacije, podrazumevati i nove zadatke za Komisiju, u narednom periodu biće potrebno predvideti i realizovati mnogobrojne aktivnosti i sastanke radi ispunjenja ovih ciljeva.

Još jednom je istaknut obostrani interes da se kroz bilateralnu saradnju rešavaju sva pitanja koja se odnose na upravljanje prekograničnim vodama.

15. april 2019.

Skraćeni Akcioni plan raseljavanja za podprojekat zaštite Valjeva od poplava koji se realizuje u okviru projekta „Hitna sanacija od poplava”

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – srpski jezik

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – engleski jezik

12. april 2019.

Održana uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”

U januaru 2019. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode uspešno je započela sprovođenje EU tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”. Projekat je vredan 1.500.000 evra i finansira se iz EU IPA programa za Republiku Srbiju.

Održana uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”

Projekat se sprovodi kroz partnerstvo između stručnjaka iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, a njegov glavni cilj je jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”, kao i drugih srodnih institucija, u implementaciji principa Okvirne direktive o vodama (EK/60/2000) u integralnom upravljanju vodama u Republici Srbiji, kroz obuku u procesu izrade elemenata za planove upravljanja vodama na vodnim područjima. Kako bi se obezbedio prenos znanja i izgradnja institucionalnih kapaciteta, veliki broj radionica biće organizovan za stručnjake iz Srbije u saradnji sa stručnjacima iz zemalja članica EU, partnerima u ovom projektu.

Uvodna konferencija projekta je održana u petak, 12. aprila 2019. godine, u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, na kojoj su predstavljeni glavni ciljevi i planirane aktivnosti. Prisutnima su se obratiti predstavnici Delegacije Evropske unije, Nemačke, Austrije, Holandije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon toga, projektni tim je zajedno sa korisnikom projekta upoznao učesnike sa značajem Plana upravljanja vodama u Srbiji i koristima koje će građani Republike Srbije od njega imati. Na kraju događaja je sproveden Kahut kviz tokom kojeg su svi učesnici imali mogućnost da provere svoje znanje o vodama u Srbiji. Najuspešniji su primili i simbolične nagrade.

Saznajte više na internet prezentaciji projekta: www.wfd-serbia.eu

04. april 2019.

Poziv na javne konsultacije za javnost, organe i organizacije sa temom Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta projekat zaštite od poplava u Vladimircima, naselje Provo: radovi na crpnoj stanici „Provo“ na reci Savi

Poziv na javne konsultacije na srpskom jeziku

Poziv na javne konsultacije na engelskom jeziku

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta

26. mart 2019.

Poziv za konsultacije o skraćenom Akcionom planu raseljavanja za podprojekat zaštite Valjeva od poplava koji se realizuje u okviru projekta „Hitna sanacija od poplava“.

Konsultacije će se održati u ponedeljak 8. aprila 2019. godine u 15 časova u Gradskoj upravi grada Valjeva

Poziv za konsultacije

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – srpski jezik

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – engleski jezik

22. mart 2019.

SVETSKI DAN VODA

Ovogodišnjim Svetskim danom voda Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav stavlja naglasak na dostupnost vode svima

BEČ, 22. mart 2019. (Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav) - Svetski dan voda 2019. godine fokusiran je na cilj 6 održivog razvoja Ujedinjenih Nacija: "Voda za sve do 2030.godine"

U svetu oko 20 miliona ljudi koristi pijaću vodu iz reke Dunav, ali se smatra da samo 25% rečnog kapaciteta ispunjava ciljeve zaštite životne sredine. Poboljšanje postojećeg stanja reke Dunav je od suštinskog značaja i zavisi od saradnje svake od zemalja dunavskog sliva, različitih sektora i pojedinaca.

Očuvanje pitke vode Dunava

Dunav je ključni snabdevač regiona pitkom vodom. Oko 72% stanovništva, odnosno oko 59 miliona ljudi, u slivu reke Dunav koristi pijaću vodu iz podzemnih voda iz sliva Dunava, u kojima dolazi do prekomernog korišćenja, korišćenjem više vode nego što priroda može zameniti tj. proizvesti. Takođe, uticaj poljoprivrede i drugi oblici korišćenja vode, dovode do zagađenja podzemnih voda. Kao takva, jednom zagađena, voda može ostati ista decenijama.

Neka rešenja ovog problema se već uspešno primenjuju u celokupnom regionu različitim merama, kao što je npr. rekonstrukcija mreže za snabdevanje pijaćom vodom u Mađarskoj od 2009. do 2015. godine ili bavarska pomoć poljoprivrednicima u određivanju optimalnih mera zaštite podzemnih voda imenovanjem specijalne savetnike. Nastavak poboljšanja prakse zaštite podzemnih voda u čitavom regionu je od vitalnog značaja. Čvrsta i značajna međunarodna saradnja i razgovor u centru dešavanja Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav je od posebnog značaja.

Šira slika klimatskih promena

"Vidimo da Dunavski sliv nije pošteđen efekta klimatskih promena", kaže predsednik Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, gospodin Peter Kovač. "Češće ili duže suše mogu povećati korišćenje vode i dugoročno dovesti do nestašice."

Opasnost od nestašice vode i suša je u porastu poslednjih decenija širom Evrope. Velika suša 2003. godine uticala je na živote više od 100 miliona ljudi, rasprostranjenih na trećinu teritorije EU i nanela štetu evropskoj ekonomiji u iznosu od oko 8,7 milijardi evra kao i slični događaji 2007., 2011. i 2012. godini. Ovakvi trendovi naglašavaju značaj rastućih neravnomernosti u snabdevanju i dostupnosti vode u Evropi, posebno u kontekstu klimatskih promena. Nedavni specijalni izveštaj magazina Ekonomist predvideo je potencijalne nedostatke vode, koje možemo očekivati do 2050. godine. U Izveštaju se navodi da bi teoretski porast temperature od 2°S na primer u mediteranskom regionu, mogao dovesti do smanjenja protoka vode u vodotokovima od 10% do 30%.

Generalna skupština UN usvojila je nekoliko ciljeva održivog razvoja u 2016. godini, a cilj SDG 6, Obezbeđenje dostupnosti i održivog upravljanja vodom za sve, direktno se bavi ovim pitanjima. Nekoliko ključnih ciljeva, kao što je cilj SDG 6.4, koji se odnosi na značajno povećanje efikasnosti korišćenja vode u svim sektorima i cilj SGD 6.5 u veze implementacija integrisanog upravljanja vodnim resursima na svim nivoima, su od velike važnosti za ICPDR. I drugi ciljevi koji se odnose na dobro zdravlje i blagostanje ili klimatske aktivnosti usko su povezani sa ciljem SDG 6.

Promena fokusa bila je prisutna i u dopuni Direktive o vodi za piće (98/83 / EK). Od februara 2018. godine, kampanja „Right2Water“, između ostalog obećava da će se poboljšati pristup sigurnoj vodi za piće za sve na planeti, posebno za ugrožene i marginalizovane grupe. Povećanje važnosti pitanja pristupa vodi za piće i nestašice vode na međunarodnom nivou postaće važnije, kako klimatske promene nastavljaju da utiču na sliv reke Dunav.

4. mart 2019.

U skladu sa odredbom člana 130. stav 7. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/18) i Pravilnika o sadržini, načinu vođenja i obrascu vodne knjige („Službeni glasnik RS”, broj 86/10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode započela je vođenje evidencije izdatih vodnih akata u elektronskoj formi korišćenjem Web aplikacije http://cloud.gdi.net/visios/VodnaKnjigaPublic.

27. februar 2019.

INFORMACIJA ZA KONKURISANjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 21. februara 2019. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 12/19 od 22. februara 2019. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2019. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama, i to poslova:

1. uređenja i korišćenja voda koji obuhvataju:

 1. (1) istražne radove na izvorištu površinskih voda i zaštitu izvorišta za snabdevanje vodom;
 2. (2) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju, u javnoj svojini;
 3. (3) izradu i reviziju tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja i korišćenja voda (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

2. zaštite voda od zagađivanja koji obuhvataju:

 1. (1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda (glavni kolektori, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za preradu otpadnih muljeva, postrojenja za preradu procednih voda sanitarnih deponija čvrstog otpada, ispusti iz postrojenja u prijemnik (recipijent) i drugi pripadajući uređaji, kao i brane sa akumulacijama za poboljšanje kvaliteta voda), u javnoj svojini;
 2. (2) izradu i reviziju tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

3. sprovođenja projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama;

4. izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja koji doprinose razvoju nauke i struke u oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju pripremu i obradu tekstova, štampanje i druge poslove koji su u funkciji izdavanja časopisa;

5. organizovanja naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju štampanje poziva i programa, umnožavanje radova i drugih priloga, obezbeđivanje prostora za rad naučnog skupa, simultanog i pisanog prevođenja, objavljivanje radova sa naučnog skupa u zborniku radova ili časopisu i smeštaj pozvanih predavača;

6. organizovanja manifestacija „Dan Dunava” i „Dan Save”, u cilju uključivanja javnosti i podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i reke Save i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa;

7. vršenja investitorskih poslova i poslova vođenja nadzora nad izvođenjem radova, odnosno vršenjem usluga u oblasti upravljanja vodama.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 –dr. zakon) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 i 40/18 ), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 14. marta 2019. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

25. februar 2019.

FINANSIRANjE SPROVOĐENjA PROJEKATA NAUČNIH ISTRAŽIVANjA, IZDAVANjA NAUČNIH ČASOPISA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, ORGANIZOVANjA NAUČNIH I/ILI STRUČNIH SKUPOVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA VODAMA I
ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE DAN DUNAVA I DAN SAVE

Vlada Republike Srbije, na 134. sednici održanoj 21. februara 2019. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 012/2019 od 22. februara 2019. godine.

Uredbom, pored ostalog, predviđena su sredstva za finansiranje izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja, organizovanje naučnih i/ili stručnih skupova, za sprovođenje projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama, kao i sredstava za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Dan Save, koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav i sprovođenju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16), raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 i 40/18 ), propisani su uslovi pod kojima pravno lice (naučna i stručna udruženja i dr.) može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije.

Takođe, Pravilnikom je propisano da pravno lice zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na propisanim obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo, a koje možete preuzeti i ovde: Obrazac O-6 (za sprovođenje projekta naučnog istraživanja); Obrazac O-7 (za izdavanje naučnog časopisa); Obrazac O-8 (za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa); Obrazac O-9 (za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Dan Save).

U skladu sa navedenim pravno lice je dužno da svoj Zahtev, zajedno sa neophodnom dokumentacijom koja je propisana ovim Pravilnikom, i Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), a koja je navedena i u obrascu zahteva, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, uz napomenu „Za finansiranje izdavanja naučnog časopisa“ ili „Za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa“ ili „Za sprovođenje projekta naučnog istraživanja“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Dunava“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Save“. Zahtev je potrebno dostaviti najkasnije do 14. marta 2019. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje Ministrastvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičkoj direkciji za vode.

29. januar 2019.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Četvrti sastanak u vezi stručnog usaglašavanja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa održan je u Beogradu od 22. do 24. januara 2019. godine.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti
održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Strane su na ovom sastanku usaglasile konačnu verziju Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske, nakon čega su je parafirali šefovi delegacija: Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, republike Srbije i Peter Kovač, Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske.

Strane su se saglasile da odmah započnu nacionalnu proceduru za prihvatanje usaglašenog teksta Nacrta Sporazuma, da se posle završetka procedura, Sporazum pripremi za potpisivanje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane, o čemu će se Strane obavestiti diplomatskim putem.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti
održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Bilateralna saradnja u oblasti vodoprivrede sa Mađarskom zasniva se na važećem međudržavnom Sporazumu - Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima, potpisan 8. avgusta 1955. godine koji je stupio na snagu 1956. godine.

Pregovori oko novog Sporazuma su trajali od 2017. godina a njegovim potpisivanjem će se omogućiti saradnja u obostranom interesu. Republika Srbija ima interes da ponovo uspostavi bolju saradnju u oblasti prekograničnih voda sa Mađarskom na kvalitetnim i novim osnovama. Nacrt Sporazuma je predložen kako bi se važeći sporazum osavremenio i kako bi se stvorili pravni uslovi za bilateralnu saradnju u oblasti upravljanja vodama, kao i mehanizmi za koordinaciju implementacije direktiva Evropske unije iz oblasti voda.