Naslovna » Poslovi » Nabavke » Realizovane javne nabavke - Republička direkcija za vode - Javne nabavke

Javne nabavke

NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANjA VOZILAVA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE, SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA USLUGA POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIO I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA HP UREĐAJE

 

NABAVKA UREĐAJA ZA ŠTAMPANjE

 

NABAVKA EVRO DIZEL GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA SAMSUNG UREĐAJE

 

NABAKA RADNE STANICE

 

NABAVKA EVRO PREMIUM BMB 95 ZA POTREBE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA XEROX UREĐAJE

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE