Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Bilateralna saradnja

Bilateralna saradnja

Republika Srbija ima aktivne bilateralne važeće sporazuma sa Mađarskom i Rumunijom. Sporazumi su iz 1955. godine i u potpunosti su prevaziđeni. Promene koje su se u međuvremenu dogodile u oblasti upravljanja vodama zahtevaju uspostavljanje novog oblika bilateralne saradnje sa Mađarskom i Rumunijom.

Takođe, formiranjem međunarodno priznatih država u okruženju Republike Srbije, nastalih raspadom bivše SFR Jugoslavije, međurepublički vodotoci i podzemne vode dobili su međudržavni status koji zahteva uspostavljanje međudržavne i međunarodne saradnje u oblasti voda. Bez zaključenog bilateralnih sporazuma nema pravnog osnova za regulisanje pitanja za koja su zainteresovane jedna ili obe države.