Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Multilateralna saradnja

Multilateralna saradnja

16. decembar 2019.

U Beču održan 22. Redovni sastanak Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav

U periodu od 9. do 12. decembra 2019. godine Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) održala je 22. redovni sastanak u Beču. Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republičke direkcije za vode, JVP „Vode Vojvodine“, JVP „Srbijavode“ kao i Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Sastanak je otvorio predsednik ICPDR -a Peter Kovač, koji je dao kratak pregled aktivnosti u prošloj godini. Na sastanku su razmatrana opšta pitanja , a učesnicima se obratio i Dorin Andros, novoizabrani sekretar ICPDR-a, iz Moldavije koji je izjavio da će se fokusirati na prikupljanje podataka za planove upravljanja, prvenstveno u zemljama koje nisu u Evropskoj uniji.

Učešće na 22. redovnom sastanku Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav bila je prilika da se istakne naša snažna podrška regionalnoj saradnji, kao i naša namera za nastavak maksimalne angažovanosti na daljem razvoju saradnje i zahvalnost na dosadašnjoj pomoći vanregionalnih faktora, pre svega EU, posebno u finansijskom pogledu, u realizaciji projekata i aktivnosti na sprovođenju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava.

Održavanje 23. redovnog sastanka Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav planirano je za 15. i 16. decembar 2020. godine.

24. oktobar 2019.

Osmi sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save

23. i 24. oktobra 2019. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina održan je 8. sastanak država Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i predstavnici partnerskih organizacija, posmatrača i ostalih institucija.

Na sastanku su, kao predstavnici Republike Srbije,  učestvovali Željko Radošević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora u Republičkoj direkciji za vode i Vedrana Ilić, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Glavni cilj sastanka je razmatranje statusa spovođenja Okvirnog sporazuma o slivu reke Save kao i ključnih izazova u idućem periodu, naročito onih koji se odnose na saradnju u upravljanju slivom, upravljanju rizicima od poplava, obnovi plovidbe kao i razmeni informacija od značaja za sliv. Posebna pažnja je posvećena pitanjima održivog razvoja, a takođe su date i smernice za dalju saradnju u okviru rada međunarodne komisije za sliv reke Save.

Okvirni sporazum i rad Savske komisije je primer uspešne saradnje, u koji su u Republici Srbiji aktivno uključena ministarstva i organizacije nadležne za pitanja iz delokruga rada Savske komisije.

Države Strane Okvirnog sporazuma usvojile su i potpisale zajedničku deklaraciju, kao završni akt sastanka.

Deklaracija, koja uvažava napore i rad Strana uloženih u izradu zajedničkog plana upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Save i podržava rezultate ostvarene u uspostavljanju Sistema za prognoziranje i upozorenje od poplavama za sliv reke Save. Deklaracijom se ističe činjenica da su sve Strane ratifikovale Protokol o sprečavanju zagađenja voda usled plovidbe uz Okvirni sporazum i Protokol o upravljanju sedimentom uz Okvirni protokol.

27. septembar 2019.

Na Ministarskoj konferenciji zemalja iz sliva reke Tise, od 25. do 27. septembra 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska potpisan je Memorandum o razumevanju u cilju jačanja saradnje na slivu reke Tise radi implementacije Integralnog plana upravljanja slivom reke Tise i podrške održivom razvoju regiona

U Budimpešti, Mađarska, 26. septembra 2019. godine na poziv Ministra unutrašnjih poslova Mađarske, g-dina Dr. Sándor Pintèra i predsedavajućeg Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) upućenog ministrima nadležnim za poslove upravljanja vodama, Željko Radoševića, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvani su da učestvuju na Ministarskoj konferenciji država na slivu reke Tise.

Cilj Ministarske konferencije je dalje jačanje saradnje zemalja na slivu Tise potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

Ministri država koje dele sliv reke Tise: Ukrajina, Slovačka, Rumunija, Mađarska i Srbija, izražavaju podršku dostignućima radne grupe za Tisu.

Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na Ministarskoj konferenciji zemalja iz sliva reke Tise dana 26. septembra 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska  potpisao Memorandum o razumevanju u cilju jačanja saradnje na slivu reke Tise radi implementacije Integralnog plana upravljanja slivom reke Tise i podrške održivom razvoju regiona. Ovim Memorandumom o razumevanju države se obavezuju na dalje napore u cilju sprovođenja potrebnih mera ka ostvarenju integralnog upravljanja slivom reke Tise uz dalju podršku aktivnom učešću u radu Grupe za Tisu pri ICPDR-u, kao osnovi za održavanje napretka na sprovođenju potrebnih mera.

U okviru sastanka je usvojen revidirani plan integralnog upravljanja slivom reke Tise (ITRBMP). ITRBMP je razvijen u okviru projekta JOINTISZA – „Jačanje saradnje između planiranja upravljanja rečnim slivom i prevencije rizika od poplava radi unapređenja statusa voda u slivu reke Tise”, uz podršku Dunavskog transnacionalnog programa.

Link, Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske:
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-kiemelt-jelentosege-van-a-tiszai-orszagok-egyuttmukodesenek

 

UNECE KONVENCIJA O VODAMA

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera Ujedinjenih nacija (Konvencija o vodama) 2010. godine i postala Strana Konvencije o vodama koja je sačinjena u Helsinkiju 17. marta 1992. godine.

DUNAV

Multilateralna saradnja na slivu Dunava odvija se u okvirima Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (Konvencija o zaštiti reke Dunav) koju je potpisalo 11 podunavskih zemalja i EU 29. juna 1994. Godine u Sofiji. Savezna Republika Jugoslavija je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav i donela Ukaz o proglašenju Zakona o Konvenciji o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava.

Multilateralna saradnja u oblasti plovidbe odvija se i u okvirima Dunavske komisija, međunarodne organizacije osnovane za potrebe implementacije Konvencije o plovidbi na reci Dunav, potpisanoj u Beogradu, 18. avgusta 1948. godine. Osnovni cilj Dunavske komisije je da promoviše aktivnosti kojima se podstiče razvoj slobodne plovidbe na reci Dunav za sva plovila koje plove pod zastavama pribrežnih zemalja. Zemlje članice Dunavske komisije su: Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Srbija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Rusija. Od 1954. godine kancelarije Dunavske komisije nalaze se u Budimpešti.

SAVA

Multilateralna saradnja na slivu Save odvija se u okvirima rada Međunarodne komisije za sliv reke Save na osnovu Okvirnog sporazuma za sliv reke Save potpisanog 3. decembra 2002. godine u Kranjskoj Gori.

TISA

Multilateralna saradnja na slivu Tise odvija se u okvirima rada Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunava na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog 14. decembra 2004. godine u Beču.