Naslovna » Poslovi » Ovlašćenja za laboratorije

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda

U skladu sa Zakonom o vodama („Sl. glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) za vršenje ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda izdaju se odgovarajuća rešenja.