Naslovna » Struktura » Odeljenje vodne inspekcije

Odeljenje vodne inspekcije

obavlja poslove koji se odnose na: vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu; zaštitu voda od zagađivanja; kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda; nadzor nad zakonitošću akata javnih vodoprivrednih preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana, preduzeća i drugih pravnih lica; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica koji se staraju o odbrani od poplava, praćenje i analiziranje sprovođenja zakona, drugih propisa i opštih akata donetih na osnovu zakona; obrada predmeta po žalbama; pripremu mišljenja o primeni propisa iz delokruga Odeljenja; učestvovanje u izradi izveštaja, odgovora na poslanička pitanja i predstavke koje su vezane za delokrug Odeljenja; praćenje propisa iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju vodne inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek vodne inspekcije Kraljevo u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički, Raški, Kosovskomitrovački i Kosovskopomoravski upravni okrug sa sedištem u Kraljevu,
  2. Odsek vodne inspekcije Niš u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Nišavski, Toplički, Rasinski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski upravni okrug, sa sedištem u Nišu,
  3. Odsek vodne inspekcije Smederevo u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Zaječarski, Borski, Šumadijski, Podunavski, Braničevski i Pomoravski upravni okrug sa sedištem u Smederevu.

Odseci vodne inspekcije obavljaju poslove koji se odnose na: vršenje neposrednog nadzora i preduzimanje mera za obezbeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu; zaštitu voda od zagađivanja; kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda; nadzor nad zakonitošću akata javnih vodoprivrednih preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana, preduzeća i drugih pravnih lica; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja; nadzor nad radom preduzeća i drugih pravnih lica koji se staraju o odbrani od poplava, praćenje i analiziranje sprovođenja zakona, drugih propisa i opštih akata donetih na osnovu zakona; obradu predmeta po žalbama; praćenje propisa iz delokruga odseka; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.