Насловна » Послови » Међународна сарадња » Билатерална сарадња

Билатерална сарадња

Република Србија има активне билатералне важеће споразума са Мађарском и Румунијом. Споразуми су из 1955. године и у потпуности су превазиђени. Промене које су се у међувремену догодиле у области управљања водама захтевају успостављање новог облика билатералне сарадње са Мађарском и Румунијом.

Такође, формирањем међународно признатих држава у окружењу Републике Србије, насталих распадом бивше СФР Југославије, међурепублички водотоци и подземне воде добили су међудржавни статус који захтева успостављање међудржавне и међународне сарадње у области вода. Без закљученог билатералних споразума нема правног основа за регулисање питања за која су заинтересоване једна или обе државе.

2. децембар 2019.

Билатерални састанак између делегација Републике Србије и делегације Републике Румуније

За Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, потписивање новог Споразума између Владе Румуније и Владе Републике Србије о сарадњи у области одрживог управљања прекограничних вода, 5. јунатекуће године, представљало је врло важан моменат који осигурава наставак и проширење сарадње између наших земаља у области управљања водама.

Из овог разлога али, истовремено, и због одређивања потребних активности као и начина сарадње која ће се одвијати на билатералном нивоу, 29. новембра 2019. године одржан је билатерални састанак у Букурешту, Румунија. Учешће на овом састанку је било од великог значаја за наставак српско –румунске билатералне сарадње.

На састанку су размењене информације страна у вези са процедурама на националном нивоу за потврђивање „Споразума између Владе Румуније и Владе Републике Србије о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама“. После размене информација констатовано је да ни једна Страна није завршила процедуру на националном нивоу, како би Споразум ступио на снагу. Договорено је да Стране и даље наставе да размењују информације у вези са овим питањем. Такође је било речи о билатералним активностима које би требало предузети пре ступања на снагу Споразума.

Стране су дискутовале и о активностима које би требало предузети одмах по ступању на снагу Споразума. Након размене информација о именовањима председника и чланова Комисије, на српској територији, одржаће се састанак секретара, шефова сталних поткомисија и потребних стручњака за припрему првог састанка Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама.

20. новембар 2019.

Одржан шести састанак Заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде

У уторак, 19. новембра 2019. године у Београду је одржан састанак Заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде.

Основ за рад Заједничке Комисије и основаних радних група је Споразум о сарадњи о интегралном управљању водама на доњем току реке Дрине између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, који је потписан 20. септембра 2014. године. Сагласност за продужавање уговора су потписали министри оба Министарства 5. септембра 2019. године.

На састанку су представници радних група реферисали о активностима које су договорене на претходном састанку и припремном састанку одржаном у општини Богатић 5. новембра 2019. године као и о степену њихове реализације по већ формираним радним групама.

Уследио је рад по групама. Након завршеног усаглашавања по радним групама а затим су прихваћени закључци радних група за водна акта, за инспекцијске послове и групе за поплаве.

Наредни састанак ће бити одржан на територији Републике Српске.