Насловна » Послови » Међународна сарадња » Мултилатерална сарадња

Мултилатерална сарадња

УНЕЦЕ КОНВЕНЦИЈА О ВОДАМА

Република Србија је ратификовала Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера Уједињених нација (Конвенција о водама) 2010. године и постала Страна Конвенције о водама која је сачињена у Хелсинкију 17. марта 1992. године.

ДУНАВ

Мултилатерална сарадња на сливу Дунава одвија се у оквирима Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (Конвенција о заштити реке Дунав) коју је потписало 11 подунавских земаља и ЕУ 29. јуна 1994. Године у Софији. Савезна Република Југославија је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав и донела Указ о проглашењу Закона о Конвенцији о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава.

Мултилатерална сарадња у области пловидбе одвија се и у оквирима Дунавске комисија, међународне организације основане за потребе имплементације Конвенције о пловидби на реци Дунав, потписаној у Београду, 18. августа 1948. године. Основни циљ Дунавске комисије је да промовише активности којима се подстиче развој слободне пловидбе на реци Дунав за сва пловила које плове под заставама прибрежних земаља. Земље чланице Дунавске комисије су: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Србија, Хрватска, Румунија, Бугарска, Молдавија, Украјина, Русија. Од 1954. године канцеларије Дунавске комисије налазе се у Будимпешти.

САВА

Мултилатерална сарадња на сливу Саве одвија се у оквирима рада Међународне комисије за слив реке Саве на основу Оквирног споразума за слив реке Саве потписаног 3. децембра 2002. године у Крањској Гори.

ТИСА

Мултилатерална сарадња на сливу Тисе одвија се у оквирима рада Међународне комисије за заштиту реке Дунава на основу Меморандума о разумевању потписаног 14. децембра 2004. године у Бечу.