Насловна » Послови » Водна акта » Обрасци захтева за издавање водног акта

Обрасци захтева за издавање водног акта

Сходно, Закону о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010) и Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Сл. гласник РС”, бр. 74/2010), користе се следећи обрасци захтева за издавање водних аката: