Naslovna » Aktuelno » Elektrifikacija polja u svrhu navodnjavanja

01. april 2013.

Elektrifikacija polja u svrhu navodnjavanja

V.d. direktora Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miodrag Pješčić obišao je 29. marta 2013.godine završetak radova izgradnje električne mreže za napajanje pumpi za navodnjavanje parcela vodokorisničkog udruženja „Izvor“ iz sela Striža kod Paraćina.

„Prvi put u Srbiji izvršena je elektrifikacija polja u svrhu navodnjavanja. U polja atara sela Striža, dovedena je trofazna struja kojom će se navodnjavati poljoprivredna površina od oko 400 hektara, pretežno povrtarske proizvodnje“, rekao je Pješčić nakon obilaska, zahvalivši se svima koji su učestvovali u realizaciji pilot-projekta elektirfikacije polja za navodnjavanje.

„Realizacija ovog projekta otvara nove mogućnosti da se na parcelama uvode plastenička proizvodnja i automatizacija dok će već u prvom momentu, farmeri ostvariti i uštedu zamenom dizel goriva kojim su do sada pokretali pumpe, sa električnom energijom“, objasnio je Pješčić izrazivši zadovoljstvo jer su se zahvaljujući ovom projektu, poljoprivrednici motivisali da se udruže i zajednički ostvare cilj.

Ugovor u vrednosti od blizu 60 miliona dinara finansiralo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode iz kredita Svetske banke i Vodokorisničko udruženje „Izvor“ iz Striže. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je i u još nekoliko regiona implementaciju pilot-projekata navodnjavanja.

Zahvaljujući ovom jedinstvenom projektu navodnjavanja u Srbiji i na Balkanu, ubuduće će se zemljište navodnjavati pomoću struje umesto pumpama na dizel gorivo, što će poljoprivrednicima značajno smanjiti troškove.