Naslovna » Kontakti

Kontakti

Lice zaduženo za postupanje po informacijama od javnog značaja:

Maja Jeremić
tel::+381 11 311 64 24
e-mail: maja.jeremic@minpolj.gov.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Marta Mihailović, dipl. inž.
tel::+381 11 213 49 03
e-mail: marta.mihailovic@minpolj.gov.rs

Vršilac dužnosti direktora

Maja Grbić
2013-360
maja.grbic@minpolj.gov.rs

Odeljenje za upravljanje vodama i međunarodnu saradnju

Marija Lazarević
Načelnik Odeljenja
2013-351
marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Odeljenje za pravne, ekonomsko - finansijske i administrativno - tehničke poslove

Milan Njegovan
Načelnik Odeljenja
3116-424
milan.njegovan@minpolj.gov.rs

Odeljenje vodne inspekcije

 

Grupa za vodna akta, analitičke poslove i standarde u oblasti voda

Zoran Cekić
Rukovodilac grupe
2013-369
zoran.cekic@minpolj.gov.rs

Grupa za učestvovanje u strateškom planiranju i upravljanju

Gordana Špegar
Rukovodilac grupe
2013-367
gordana.spegar@minpolj.gov.rs

Grupa za uređenje i korišćenje voda

Aleksandra Savić
Rukovodilac grupe
2013-356
aleksandra.savic@minpolj.gov.rs

Grupa za zaštitu voda od zagađivanja

Marta Mihailović
Samostalni savetnik
2134-903
marta.mihailovic@minpolj.gov.rs

Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda

Merita Borota
Rukovodilac grupe
2013-349
merita.borota@minpolj.gov.rs

Odsek vodne inspekcije Kraljevo

Slađana Pašajlić
Šef Odseka
064/823-56-42

Odsek vodne inspekcije Leskovac

Slavoljub Nikolić
šef Odseka
064/823-5662

Odsek vodne inspekcije Loznica

Dragan Tadić
šef Odseka
064/823-5656