Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Bilateralna saradnja

Bilateralna saradnja

Republika Srbija intenzivno radi na uspostavljanju aktivnih bilateralnih Sporazuma sa susednim državama, kako bi se stvorili pravni uslovi za bilateralnu saradnju u oblasti upravljanja vodama, kao i mehanizmi za koordinaciju implementacije direktiva Evropske unije iz oblasti voda: sa Mađarskom i Rumunijom, su potpisani novi Sporazumi u oblasti upravljanja vodama, poslati su predlozi Sporazuma BiH i Republici Hrvatskoj, u pripremi su Sporazumi sa Crnom Gorom i Republikom Severnom Makedonijom.

Takođe, formiranjem međunarodno priznatih država u okruženju Republike Srbije, nastalih raspadom bivše SFR Jugoslavije, međurepublički vodotoci i podzemne vode dobili su međudržavni status koji zahteva uspostavljanje međudržavne i međunarodne saradnje u oblasti voda. Bez zaključenog bilateralnih sporazuma nema pravnog osnova za regulisanje pitanja za koja su zainteresovane jedna ili obe države.

AKTIVNOSTI