Mađarska

Dosadašnja bilateralna saradnja u oblasti voda između Srbije i Mađarske zasniva se na važećem Sporazumu o vodoprivrednim pitanjima koji je potpisan 08. avgusta 1955. godine u Beogradu između vlada FNR Jugoslavije i NR Mađarske. Tim Sporazumom uređuje se oticanje spoljnih i unutrašnjih voda, regulisanje i održavanje vodotoka, odbrana od poplava i leda, snabdevanje vodom, zaštita voda od zagađivanja, melioracija zemljišta, iskorišćavanje vodnih snaga, zaštita od erozije, razmena hidrometeoroloških podataka, kao i izrada studija, projekata i izvođenje radova.

Sporazum iz 1955. godine u potpunosti je prevaziđen. Dosadašnji rezultati sprovođenja postojećeg Sporazuma samo su delimično zadovoljavajući, a i mnoge odredbe Sporazuma, pratećih pravilnika i metodologija danas nisu više aktuelne, jer je došlo do značajnih promena situacije na terenu.

Dosadašnja saradnja sa Mađarskom odvija se na relativno kratkom sektoru vodotoka od zajedničkog interesa, što je u suprotnosti sa važećim Evropskim direktivama u oblasti voda.