Насловна » Послови » Међународна сарадња » Билатерална сарадња

Билатерална сарадња

Република Србија има активне билатералне важеће споразума са Мађарском и Румунијом. Споразуми су из 1955. године и у потпуности су превазиђени. Промене које су се у међувремену догодиле у области управљања водама захтевају успостављање новог облика билатералне сарадње са Мађарском и Румунијом.

Такође, формирањем међународно признатих држава у окружењу Републике Србије, насталих распадом бивше СФР Југославије, међурепублички водотоци и подземне воде добили су међудржавни статус који захтева успостављање међудржавне и међународне сарадње у области вода. Без закљученог билатералних споразума нема правног основа за регулисање питања за која су заинтересоване једна или обе државе.