Насловна » Послови » Међународна сарадња » Мултилатерална сарадња

Мултилатерална сарадња

Република Србија међународну сарадњу спроводи и кроз мултилатералну сарадњу, доминантно кроз спровођење Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера Уједињених нација, Конвенција на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав и Оквирни споразум за слив реке Саве.

УНЕЦЕ КОНВЕНЦИЈА О ВОДАМА

Република Србија је ратификовала Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера Уједињених нација (Конвенција о водама) 2010. године и постала Страна Конвенције о водама која је сачињена у Хелсинкију 17. марта 1992. године.

ДУНАВ

Мултилатерална сарадња на сливу Дунава одвија се у оквирима Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (Конвенција о заштити реке Дунав) коју је потписало 11 подунавских земаља и ЕУ 29. јуна 1994. Године у Софији. Савезна Република Југославија је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав и донела Указ о проглашењу Закона о Конвенцији о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава.

Мултилатерална сарадња у области пловидбе одвија се и у оквирима Дунавске комисије, међународне организације основане за потребе имплементације Конвенције о пловидби на реци Дунав, потписане у Београду, 18. августа 1948. године. Основни циљ Дунавске комисије је да промовише активности којима се подстиче развој слободне пловидбе на реци Дунав за сва пловила које плове под заставама прибрежних земаља. Земље чланице Дунавске комисије су: Савезна Република Немачка, Република Аустрија, Словачка Република, Мађарска, Република Србија, Република Хрватска, Румунија, Бугарска, Молдавија, Украјина, Руска федерација. Од 1954. године канцеларије Дунавске комисије налазе се у Будимпешти.

САВА

Мултилатерална сарадња на сливу Саве одвија се у оквирима рада Међународне комисије за слив реке Саве на основу Оквирног споразума за слив реке Саве потписаног 3. децембра 2002. године у Крањској Гори.

ТИСА

Мултилатерална сарадња на сливу Тисе одвија се у оквирима рада Међународне комисије за заштиту реке Дунава на основу Меморандума о разумевању потписаног 14. децембра 2004. године у Бечу.

АКТИВНОСТИ

22. март Светски дан вода

У Бечу одржан 25. Редовни састанак Међународне комисије за заштиту реке Дунав