Дан реке Саве

Државе стране Оквирног споразума о сливу реке Саве су на Првом састанку страна, 01. јуна 2007. године у Загребу, Хрватска 1. јун прогласиле Даном реке Саве. Од тада се сваке године обележава Дан реке Саве на целом сливу у циљу промовисања значаја реке Саве за све земље у сливу, њених високих еколошких вредности и социо-економских потенцијала. Организовањем различитих активности скреће се пажња на виталну улогу коју река Сава и њене притоке имају у животу становништва у њеном сливу, те с тим у вези подизање јавне свести о важности прекограничне сарадње и договора о битним облицима коришћења и заштите вода у сливу реке Саве.

Обележавањем Дана Саве се апелује на грађане Републике Србије да чувају овај непроцењиви природни ресурс који имамо у земљи.

АКТИВНОСТИ

- Обележавање дана Саве