Насловна » Актуелно

Актуелно

22. мај 2024. године

Мартиновић отворио хидромелирациони систем „Чачак-Парменац” у Пријевор пољу

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде др Александар Мартиновић отворио је данас у Чачку хидромелирациони систем „Чачак – Парменац” у Пријевор пољу, чија је укупна вредност скоро шест милиона евра.

„Реализација овог пројекта, на који су грађани деценијама чекали, од огромног је значаја првенствено за мештане у овом делу Чачка који се баве повртарством, воћарством и узгојем различитих врста житарица. Систем пре свега служи за наводњавање пољопривредних површина позиционираних уз канал, а осим тога значајну улогу ће имати у одбрани од, из године у годину, све чешћих поплава и бујица”, истакао је Мартиновић. Он је објаснио да је реализација пројекта уједно и вид помоћи пољопривредним произвођачима да се прилагоде новим, нажалост отежаним климатским условима, али и подршка да повећају производњу и унапреде квалитет производа. Подсетио је на важност синергије локалних самоуправа и државе без чије велике помоћи наше општине и градови не могу да се развијају у свом пуном капацитету.


Фотографије са догађаја можете погледати кликом на слику

Овај хидромелирациони систем потпуно је дигитализован и аутоматизован, са четири црпне станице, чија је изградња обухватила реконструкцију пет и по километра потпуно девастираног канала, који је некада наводњавао око 600 хектара земљишта. Реконструкцијом канала за наводњавање од Пријевора до црпне станице „Љубић кеј” изграђено је 172 прикључка, који тренутно наводњавају око 400 хектара најплодније земље, а ради се на проширењу.

Пуштању у рад хидромелирационог система „Парменац” присуствовали су и градоначелник Чачка Милун Тодоровић и директор ЈВП „Србијаводе” Горан Пузовић, са којима је министар посетио газдинство Исидоре Богдановић, једне од корисника система за наводњавање „Парменац”, а обишли су и радове на црпној станици „Љубић кеј”, као и радове на изградњи система за водоснабдевање „Бресница”.

Мартиновић се током обраћања осврнуо и на, како каже, циничне и нетачне информације објављене у појединим медијима, а које се односе на то да он као ресорни министар не жели да разговара са представницима одређених пољопривредних удружења.

„Изнете информације су неосноване, већ смо разговарали са малинарима у Ариљу, а разговараћемо са свима који желе разговор, о свим пољопривредним темама. Нагласићу да је сутра у Генералној скупштини УН гласање о Резоуцији о тзв. геноциду у Сребреници. Због тога смо замолили за стрпљење од неколико дана. Сви министри Владе Србије били су укључени у дипломатску борбу Србије, јер су председник Вучић и целокупна Влада чврсто опредељени за мир и стабилност, али и за одбрану части и достојанства српског народа”, закључио је Мартиновић.

08. април 2024. године

Студијска посета представника Републике Србије Народној Републици Кини

Представници Републике Србије недавно су били део студијске посете Народној Републици Кини, где су имали прилику да се састану са високим званичницима, укључујући потпредседника Управног одбора Зијин Мининг Гроуп, господина Wang Chuna. Овај састанак био је посвећен разматрању будућих планова и инвестиција Зијин-а у Србији, са посебним нагласком на заштити вода и водних ресурса.

Делегација из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије такође је посетила водопривредни завод округа Longyan, где је размена знања о управљању водама била кључни елемент. Дискутовало се о најбољим праксама, организацији и структури наших институција, са циљем унапређења како националног тако и глобалног приступа очувању водних ресурса.

Фотографије са догађаја можете погледати кликом на слику

Ова међународна сарадња, која укључује Републичку дирекцију за воде и Завод за заштиту природе Србије, симболизује корак ка изградњи зеленије и одрживије будућности. Посета руднику Зијинсхан у округу Longyan, који је први зелени рудник Кине и сада УНЕСЦО геопарк, омогућила је увид у иновативне праксе у реакултивацији, очувању екосистема и заштити животне средине.

Инспирисани постигнућима у Кини, постоји уверење да ће сличан приступ бити примењен и у руднику Зијин Мининг у Бору, Србија. Ова посета не само да јача везе између Србије и Кине, већ отвара пут ка реализацији заједничких циљева у заштити природних ресурса и промовисању одрживог развоја.

Током састанка разговарали смо о будућим плановима и инвестицијама Зијин-а у Републици Србији, са посебним освртом на део инвестиција који се односи на имплементацију мера за заштиту вода и водних ресурса.

22. март 2024. године

Република Србија обележава Светски дан вода

Тема овогодишње прославе је „Вода за мир”, са жељом да се нагласи да вода може створити мир или изазвати сукоб. Када нема довољне количине воде доброг квалитета, или када људи имају неједнак приступ, или немају приступ води, тензије могу порасти.

Више од 3 милијарде људи широм света зависи од воде која прелази државне границе. Залихе воде доброг квалитета брзо се смањују због пораста броја становника, убрзане индустријализације, загађивања, али и због климатских промена. Република Србија располаже значајним површинским и подземним водама и оне су велико природно богатство, али узимајући у обзир чињеницу да преко 90% свих вода на подручју наше земље долазе са других територјиа - транзитне воде, јасно је да ресурсе треба одрживо користити.

Значајно је да активности у управљању водама спроводимо тако да се постигну интегрални циљеви коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода, као и заштите природних богатстава. Важно је да делујемо у складу са сазнањем да вода није само ресурс који треба користити - то је људско право, суштински важно за сваки аспект живота.

Важно нам је да порука стигне до сваког становника наше земље и да сви схватимо значај свог доприноса очувању значајног ресурса – воде. Сарадњом можемо уравнотежити свачије потребе за водом и помоћи у стабилизацији света, од конвенција Уједињених нација на међународном нивоу, до акција на локалном нивоу.

Овог Светског дана вода, потребно је да се сви ујединимо, постављајући темеље стабилнијег и просперитетнијег сутра.

27. фебруар 2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2024. ГОДИНИ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 22. фебруара 2024. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 14/24 од 23. фебруара 2024. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2024. години послова од општег интереса у управљању водама на уређењу и коришћењу вода који обухватају:

(1) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају у јавној својини;

(2) израду техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају у јавној својини (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова).

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 , 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21 ), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Републике Србије (у даљем тексту: захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 14. марта 2024. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

У складу са дописом Министарства финансија број 401-00-1797/2023-03 од 15. новембра 2023. године, уз захтев инвеститор није дужан да достави доказ о обезбеђењу сопствених средстава (извод из програма пословања предузећа са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање конкретног објекта, уколико је инвеститор правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе или извод из одлуке о буџету или одлуке о привременом финансирању, уколико је инвеститор јединица локалне самоуправе са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање конкретног објекта), већ средства сопственог учешћа морају бити предвиђена у буџету Инвеститора у тренутку закључења уговора, односно уговор неће бити закључен уколико инвеститор у тренутку закључења уговора нема предвиђена сопствена средства за суфинансирање конкретног објекта.