Насловна » Актуелно

Актуелно

9. јун 2021.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са јавним водопривредним предузећима „Србијаводе“ и „Воде Војводине“, припремила је прву радну верзију Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде покренула је поступак јавне набавке услуга израде Стратешке процене утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину. Након завршеног поступка, одабрани понуђач ће имати рок од два месеца за израду Нацрта извештаја о Стратешкој процени утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину.

Планирано је да се јавни увид и јавна расправа, за План управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године и Стратешку процену утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027. године на животну средину, одрже на јесен 2021. године, по законима Републике Србије.

26. мај 2021.

„Наше мишљење – Наш Дунав“

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) је међународна организација коју чини 15 земаља и Европска унија. Формирана је 1998. године. Крајњи циљ ICPDR-а је примена Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (Конвенција о заштити реке Дунав), а мисија је промовисање и координација одрживог и равномерног управљања водама, укључујући заштиту, унапређење и рационално коришћење вода у корист земаља, становника, биљног и животињског света Дунавског слива.

Савезна Република Југославија (СЦГ) је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав (Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав, „Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/03). СЦГ је постала пуноправни члан ICPDR-a 19. августа 2003.године. Република Србија је преузела од СЦГ обавезе везане за слив реке Дунав.

Како је најбољи начин за заштиту и управљање водама блиска међународна сарадња између свих земаља у сливу реке - окупљајући све интересе узводно и низводно, једна од активности ICPDR-a је и припрема Плана управљања водама и Плана управљања ризиком од поплава за слив реке Дунав у складу са директивама Европске уније у области вода.

Први План управљања водама на сливу реке Дунав израђен је 2009. године, а први План управљања ризиком од поплава 2015. године. Тренутно су на нивоу ICPDR-a активности на ажурирању и припреми Плана управљања водама на сливу реке Дунав 2021-2027 и Плана управљања ризиком од поплава 2021-2027.

Позивамо све заинтересоване на консултативну радионицу „Наше мишљење – Наш Дунав“, коју организује ICPDR путем апликације Zoom, 29. и 30. јуна 2021. године. Важно нам је мишљење сваког појединца, јер само са активним учешћем свих заинтересованих, јавности и стручњака можемо кроз повратне информације, коментаре, сугестије и конструктивне дискусије доћи до квалитетних предлога планова.

Позивно писмо

Информација о регистрацији

Линк за регистрацију: Meeting Registration - Zoom

23. мај 2021.

ПРОЈЕКАТ УПРАВЉАЊА СЛИВОМ РЕКЕ ДРИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Пројекат управљања сливом реке Дрине на Западном Балкану (у даљем тексту Пројекат) је завршен 30. априла 2021. године.

Регионални је пројекат и обухватао је три земље у сливу реке Дрине: Републику Србију, Босну и Херцеговину и Црну Гору. Као посебно важне компоненте садржао је Прекограничну анализу стања (Transboundary Diagnostic Analysis) и Стратешки акциони програм (у даљем тексту: ТДА/САП). Вредност пројекта је 8.400.000,00 USD, финансирао се 50% из Специјалног фонда за климатске промене (СЦЦФ) и 50% из Глобалног фонда за заштиту животне средине (ГЕФ). Активности на Пројекту су сврстане у три кључне компоненте и то:

Компонента 1. Сарадња између држава на међународном управљању сливом реке Дрине;

Компонента 2. Пилот инвестиције за интегрисано управљање сливом реке Дрине и повећање отпорности на климатске промене и управљање шумама и

Компонента 3. Управљање пројектом, надзор и ревизија.

У склопу пројекта урађен је Стратешки акциони програм (САП). САП пружа основу за одлучивање у политичким оквирима будућег прекограничног управљање водама слива и при том истовремено предвиђа начин сарадње држава слива реке Дрине. Визија управљања водама, која је садржана у САП-у слива Дрине је документ о циљевима и приоритетима које ће се промовисати у будућности кроз усаглашено интегрално планирање на сливу.

Будући да визија одражава и бави се главним проблемима и тенденцијама унутар слива у одређеном периоду, укључујући шире друштвене, економске и еколошке проблеме, визија пружа увид у сврху и циљеве планирања управљањем слива.

У оквиру пројекта радило се на подизању свести грађана о значају сваког појединца на очување и будућност река и животне средине. Припремљени су видео спот и радио џингл које можете видети кликом на ОВДЕ:

19. мај 2021.

СЕДМИ САСТАНАК ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
одржан је у Београду 18. маја 2021. године

Основ за рад Заједничке Комисије и основаних радних група је Споразум о сарадњи о интегралном управљању водама на доњем току реке Дрине између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, потписан 20. септембра 2014. године, а продужен је Закључком Владе Републике Србије 05 број: 48-8278/2019 од 29. августа 2019. године.

На састанку су учествовали представници Републике Србије из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде и Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ „Воде Српске“ из Републике Српске.

На састанку се у оквиру рада у Групи за водна акта, Групи за поплаве и Групи за инспекцијске послове извештавало о активностима које су договорене на претходном састанку и договорене су даље заједничке активности.

Обе стране су изразиле спремност за настављање интензивне сарадње Заједничке комисије на питањима од заједничког интереса у складу са Споразумом.

19. април 2021.

Јавне консултације о Нацрту плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав од 2021. године

Нацрт плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрт плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав од 2021. године, су објављени и доступни за јавне консултације! Коментаре можете слати до 30. септембра 2021. године.

Као врхунац шестогодишњег циклуса управљања, Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) развила је План управљања водама за слив реке Дунав и aжурира План управљања ризицима од поплава Дунава од 2021. године, који ће дефинисати активности које ће се спроводити широм слива реке Дунав за наредних шест година од 2021. до 2027. године. Циљ ових планова је да воде слива реке Дунав учине чистијим, здравијим и сигурнијим. Такође и да се заштитити и побољша статус свих вода и осигура одржива, дугорочна употреба водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.

За развој планова управљања, представници цивилног друштва и заинтересоване стране позвани су да изнесу своје ставове и кажу своје мишљење. Највећи утицај, мере ће имати на становнике слива реке Дунав, као и на генерације које долазе, и стога им се пружа прилика да од почетка разговарају о њиховом успостављању.

Од 31. марта 2021. године, ICPDR доставља нацрте планова управљања за коментаре на својој веб страници. Јавност се позива да поднесе коментаре на документа - која се могу овде преузети - Секретаријату ICPDR -а до 30. септембра 2021. године. Они се могу послати у писаној форми на доњу адресу или на наменску адресу е-поште: wfd-fd@icpdr.org . Коментари ће се узети у обзир током прегледа и финализације планова до децембра 2021. године.

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienna, Austria
E-Mail: wfd-fd@icpdr.org

ICPDR је обезбедио простор за онлајн упитник о плановима, који омогућава становништву дунавског слива да кажу своје мишљење. Упитник можете ОДМАХ попунити на веб страници овде. На крају, ICPDR ће такође бити домаћин онлајн радионице за консултације са заинтересованим странама. Наше мишљење - Наш Дунав ће се одвијати преко ZOOM апликације због пандемије COVID-19. Све детаље у вези са овим догађајем заказаним за 29.-30. Јун 2021. године можете пронаћи овде.

14. април 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Након прошлогодишње паузе због изазова пандемије, ове године, пету годину заредом, Bled Water Festival, у суорганизацији с Министарством околиша и просторног планирања Републике Словеније, најављује међународно такмичење за награде Responsible Towards Water 2021. Овогодишње такмичење подржавају партнери из осам земаља (Аустрија, Чешка, Хрватска, Мађарска, Монако, Словачка, Словенија и Србија).

Овим међународним такмичењем се желе мотивисати и наградити иновативни приступи, идеје и пројекти који диктирају нове трендове у разумевању воде и одрживим решењима, истовремено покривајући цели водени циклус, чувајући водено окружење и побољшавајући квалитет у свим подручјима живота.

Позивамо заинтересоване да учествују с иновативним пројектима и идејама на подручју очувања воде и водних ресурса.

Детаљи такмичења могу се наћи у приложеном позиву, а информације и обрасци за пријаву доступни су на bledwf.com u rubrici Awards/Categories

Позив

22. фебруар 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 11. фебруара 2021. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 11/21 од 12. фебруара 2021. године.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18 и 44/18 – др. закон), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима корисник средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: корисник средстава) може да користи средства Републике Србије, као и садржина захтева који корисник средстава подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да се корисник средстава захтев за расподелу и коришћење средстава Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним корисник средстава је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 4. марта 2021. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

29. јануар 2021.

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: Предлог акционог плана) вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије (Број: 325-9583/2020 од 25. новембра 2020. године). Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спровело је јавну расправу о Предлогу акционог плана у периоду од 26. новембра 2020. године до 16. децембра 2020. године. Примедбе, предлози и сугестије достављене током јавне расправе су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Предлога акционог плана.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана можете преузети овде.

 

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, спровела је јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о СПУ), у периоду од 26. новембра до 26. децембра 2020. године. Примедбе, предлози и сугестије достављене током јавне расправе су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Нацрта извештаја о СПУ.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту извештаја о СПУ можете преузети овде.