Насловна » Актуелно

Актуелно

26. јануар 2023. године

Учешће Републичке дирекције за воде на међународној конференцији
Пројекат: Danube River Region Resilience Exchange network - DAREnet

На позив Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, Реубличка дирекција за воде је учествовала на панел дисусији у оквиру међународне конференције организоване од стране пројекта „Мрежа за размену отпорности у региону реке Дунав - DAREnet”.

Вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде, Маја Грбић је презентовала законодавни и институционални оквир управљања ризицима од поплава и одбране од поплава и леда. Истакнут је главни задатак Републичке дирекције за воде на превентивном деловању у погледу заштите од штетног дејства вода и обезбеђивању оквира за управљање ризицима смањивањем могућих штетних последица поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Поред представника Републичке дирекције за воде активно учешће су имали и представници јавних водопривредних предузећа „Воде Војводине” и „Србијавода”, Републичког хидрометеорлошког завода Србије, ЈП „Електропривреде Србије” – огранак ХЕ Ђердап, јединица локалних самоуправа, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и остали домаћи и инострани парнери.

Циљ пројекта је унапређење деловања у области заштите од поплава и леда кроз механизме ране најаве, осматрања, координације и спровођења одбране од поплава и леда као и цивилне заштите.

Више информација о пројекту налази се на http://darenetproject.eu/