Насловна » Послови » Лиценцирање

Издавање и одузимање лиценце

За обављање послова који су дефинисани Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и на основу Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС”, бр. 23/12 и 57/13) и Правилника о условима у погледу техничко - технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС”, бр. 39/17 и 13/18) издају се одговарајућа решења.

Обрасци захтева
Евидентирање издатих и одузетих лиценци