Насловна » Послови » Овлашћења за лабораторије

Испитивање квалитета отпадних вода, површинских и подземних вода

У складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) за вршење испитивања квалитета отпадних вода, површинских и подземних вода издају се одговарајућа решења.