Насловна » О нама » О Републичкој дирекцији за воде

О Републичкој дирекцији за воде

Републичка дирекција за воде као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштита вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода које чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде; обавља и друге послове из ове области.

О Дирекцији