Насловна » Контакти

Контакти

Лице задужено за поступање по информацијама од јавног значаја:

Маја Јеремић
тел::+381 11 311 64 24
e-mail: maja.jeremic@minpolj.gov.rs

Лице за заштиту података о личности:

Марта Михаиловић, дипл. инж.
тел::+381 11 213 49 03
e-mail: marta.mihailovic@minpolj.gov.rs

Вршилац дужности директора

Маја Грбић
2013-360
maja.grbic@minpolj.gov.rs

Одељење за управљање водама и међународну сарадњу

Марија Лазаревић
Начелник Одељења
2013-351
marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Одeљење за правне, економско - финансијске и административно - техничке послове

Милан Његован
Начелник Одељења
3116-424
milan.njegovan@minpolj.gov.rs

Одељење водне инспекције

 

Група за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода

Зоран Цекић
Руководилац групе
2013-369
zoran.cekic@minpolj.gov.rs

Група за учествовање у стратешком планирању и управљању

Гордана Шпегар
Руководилац групе
2013-367
gordana.spegar@minpolj.gov.rs

Група за уређење и коришћење вода

Александра Савић
Руководилац групе
2013-356
aleksandra.savic@minpolj.gov.rs

Група за заштиту вода од загађивања

Марта Михаиловић
Самостални саветник
2134-903
marta.mihailovic@minpolj.gov.rs

Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода

Мерита Борота
Руководилац групе
2013-349
merita.borota@minpolj.gov.rs

Одсек водне инспекције Краљево

Слађана Пашајлић
Шеф Одсека
064/823-56-42

Одсек водне инспекције Лесковац

Славољуб Николић
шеф Одсека
064/823-5662

Одсек водне инспекције Лозница

Драган Тадић
шеф Одсека
064/823-5656