Насловна » Послови » Међународна сарадња » Мултилатерална сарадња » Међународна сарадња на сливу реке Тисе

Међународна сарадња на сливу реке Тисе

Између земаља на сливу реке Тисе постоје билатерални споразуми који су најчешће засновани на одређеним аспектима који су представљали проблем дуже време. Права међународна сарадња почела је након великих поплава 2000. године и великог загађења слива као последица хаварије у Baia Mare, Румунија 30. јануара 2000. године. Загађење од одприлике 100,000 m³ отпадне воде се проширило путем притоке Сомес до Тисе и Дунава и Црног Мора.

Као одговор на ово велико загађење на Министарској конференцији у Будимпешти 2001. године основан је Форум за Тису са циљем да се хармонизује политика контроле поплава на нивоу слива. Као производ рада ове групе 2002. године завршен је Концепт контроле поплава у сливу реке Тисе.

Као наставак акција за унапређење сарадње на сливу реке Тисе, на првом министарском састанку Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) одржаном 13. и 14. децембра 2004. године, представници пет земаља (Украјина, Словачка, Румунија, Мађарска и Србија) потписали су Меморандум о разумевању (Memorandum of Understanding - Towards a River Basin Management Plan for the Tisza river supporting sustainable development of the region). Том приликом је основана Група за Тису као основа за кооперацију и размену података о међународним, регионалним и националним активностима на сливу, као и за обезбеђивање хармонизације и повећања ефикасности акција.

С обзиром на чињеницу да је слив реке Тисе део слива реке Дунав и како су све земље које деле слив реке Тисе 1994. године потписале Конвенцију о заштити реке Дунав у Софији, међународне активности на заштити вода реке Тисе одвијају се у оквиру активности на заштити реке Дунав у оквиру ICPDR-а.

Такође, Mеморандумом о разумевању (2004) и њеоговом допуном са Министарског састанка ICPDR-а (Министарска изјава са циљем развоја и имплементације Плана управљања за слив реке Тисе подржавајући одрживи развој региона усвојена у Бечу 16. фебруара 2010. године) створени су услови за заједнички рад на заштити и одрживом коришћењу вода реке Тисе. Свих пет земаља на сливу учествују у овим активостима.

Анализа слива реке Тисе којом је сагледано постојеће стање вода на сливу реке Тисе промовисана је на састанку Министара животне средине у Београду 2007. године.

Интегрални План управљања за слив реке Тисе усвојен је на министарском састанку у Ужгороду (Украјина) 11. априла 2011. године, када је потписан и унапређен Меморандум о разумевању којим је истакнута жеља да се настави успостављена добра сарадња и да се имплементацијом Плана и предвиђених мера виде први резултати до 2015. године.