Дан реке Дунав

У оквиру рада експертске групе за учешће јавности сваког 29. јуна се одржава манифестација Дан Дунава. Ова манифестација је установљена 2004. године од стране ICPDR-а и интегрални је део сарадње свих земаља потписница Међународне конвенције о заштити реке Дунав. Циљ манифестације је учешће јавности по свим питањима који се тичу заштите и одрживог управљања водама слива Дунава. Манифестацијом се жели постићи боља информисаност грађана о проблемима везаним за стање вода Дунава и повезаних екосистема, као и мотивисање за активним учешћем на побољшању стања вода Дунава. Прослава обухвата различите активности највише усмерене ка најмлађим суграђанима са којима се кроз мноштво спортских и ликовних такмичења, изложби, предавања у природи и осталих активности скреће пажња на значај очувања како Дунава тако и свих његових притока.

Део активности прославе Дана Дунава је и такмичење „Danube Master Art “(Дунавски уметник). Такмичење је међународног карактера и укључује ученике основних школа у изради уметничких радова (скулптура, мозаика, колажа и сл.) од природних материјала са обала река. Замишљено је тако да се позив за учешће на такмичењу шаље основним школама у којима се учесници, зависно од својих наставника, одлучују за врсту уметничког рада. Радови могу бити или индивидуални или направљени у пару.

Део процеса укључиваља јавности у процес заштите реке Дунав је и образовање најмлађих. У том смислу, ICPDR је заједно са Министарством просвете Републике Аустрије развила едукативни комплет назван „Danube Box “(Дунавска кутија) намењен деци узраста од 9-12 година.

Имплементацији Дунавске кутије у школама прикључиле су се у јуну 2005. године компаније Coca-Cola и Coca-Cola HBC.

Идеја пројекта је да шири свест међу најмлађом популацијом о сливу реке Дунав, њеним различитостима, али и сличностима и значају очувања ресурса и одрживог коришћења.

Материјал Дунавска кутија је осмишљен да пружа знање, идеје, и не само из области животне средине већ се освће и на историјске и географске чињенице везане за слив реке Дунав.

Материјал Дунавска кутија је предвиђен као образовни материјал који би имао могућност праћења реализације уз унапређивање садржаја у зависности од резултата имплементације.

Материјал се састоји од приручника за наставнике, постера слива Дунава, карата за игру и ЦД-а са целокупним материјалом. Приручник за наставнике се састоји од шест делова који се могу користити независно или по комбинованом принципу. Сваки део има увод у тему, детаљни опис активности (игре, експерименти, тимски рад, пројекти ван учионице, итд.), основне информације о теми, радне листове, референце за додатну литературу (која је дата као посебан део), и на крају сваког дела су дунавске приче.

Материјал Дунавска кутија је припремљен прво на немачком језику, а затим преведен на енглески језик. Републичка дирекција за воде и компанијe Coca-Cola и Coca Cola Hellenic Србија су организовале превод материјала на српски језик и штампање материјала. У току 2015. године извршена је дистибуција основним школама да би се користило као образовни материјал за остваривање образовно-васпитног рада у школама од 4. до 6. разреда.

АКТИВНОСТИ

Обележавање дана Дунава 2022 у Републици Србији

Oбележен међународни дан реке Дунав уз јединствени концерт класичне музике на Рамској тврђави