Црна Гора

Република Србија нема потписан споразум са Црном Гором у области вода.

Тренутно, сарадња са Црном Гором на мултилатералном нивоу одвија се у оквиру рада тела Конвенције о водама, тела Међународне комисије за заштиту реке Дунав и уз учешће на техничком нивоу у оквиру рада Међународне комисије за слив реке Саве јер Црна Гора није члан Савске комисије.