Crna Gora

Republika Srbija nema potpisan sporazum sa Crnom Gorom u oblasti voda.

Trenutno, saradnja sa Crnom Gorom na multilateralnom nivou odvija se u okviru rada tela Konvencije o vodama, tela Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i uz učešće na tehničkom nivou u okviru rada Međunarodne komisije za sliv reke Save jer Crna Gora nije član Savske komisije.