Crna Gora

Republika Srbija nema potpisan sporazum sa Crnom Gorom u oblasti voda.

Zaključivanjem međudržavnog bilateralnog sporazuma u oblasti voda će se stvoriti mogućnosti za zaštitu interesa stanovništva i privrede, kao i za učešće u međudržavnim projektima od obostranog interesa. Republika Srbija je crnogorskoj strani dostavila predlog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Crne Gore o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i iskazan je obostrani interes za uspostavljanje bilateralne saradnje.

Trenutno, saradnja sa Crnom Gorom na multilateralnom nivou odvija se u okviru rada tela Konvencije o vodama, tela Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i uz učešće na tehničkom nivou u okviru rada Međunarodne komisije za sliv reke Save jer Crna Gora nije član Savske komisije.

Pod okriljem Savske komisije 1. jula 2020.godine potpisan je Memorandum o razumevanju o saradnji koja se odnosi na redovno funkcionisanje i održavanje Sistema za upozoravanje na poplave i predviđanje poplava u slivu reke Save između Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore.

AKTIVNOSTI