Босна и Херцеговина

Имајући у виду да државну границу са Босном и Херцеговином чине реке Дрина и Сава (на дужини од око 30 km) који су од виталног значаја за обе државе, намеће се хитна потреба уређења односа са Босном и Херцеговином на трајним односима, закључивањем међудржавног билатералног споразума у области вода. Тиме се стварају могућности за заштиту интереса становништва и привреде, као и за учешће у међудржавним пројектима од обостраног интереса. Преговори о Споразуму између Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама у претходном периоду нису вођени али је исказан интерес које имају обе државе за сачињавање Споразума.

Тренутно, сарадња са Босном и Херцеговином на мултилатералном нивоу одвија се у оквиру рада Међународне комисије за заштиту реке Дунав и Међународне комисије за слив реке Саве.