Бугарска

Споразуму о хидротехничким питањима између влада ФНР Југославије и Бугарске потписан је 04. априла 1958. године, али се не примењује од 1982. године.

Сарадња са Бугарском на мултилатералном нивоу се одвија у оквиру рада тела Конвенције о водама и Међународне комисије за заштиту реке Дунав.

Учешћем у Пројекту река Тимок који имплементира Регионални центар за животну средину у сарадњи са Економском комисијом за Европу Уједињених нација и секретаријатом Конвенције о водама, а финансира Канадска агенција за међународни развој и Министарство спољних послова Финске, сарађивали смо на питањима везаним за слив реке Тимок, заједно са ЈВП „Србијаводе“, са представницима министарства у Бугарској надлежног за питања вода.