Bugarska

Sporazumu o hidrotehničkim pitanjima između vlada FNR Jugoslavije i Bugarske potpisan je 04. aprila 1958. godine, ali se ne primenjuje od 1982. godine.

Saradnja sa Bugarskom na multilateralnom nivou se odvija u okviru rada tela Konvencije o vodama i Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

Učešćem u Projektu reka Timok koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu u saradnji sa Ekonomskom komisijom za Evropu Ujedinjenih nacija i sekretarijatom Konvencije o vodama, a finansira Kanadska agencija za međunarodni razvoj i Ministarstvo spoljnih poslova Finske, sarađivali smo na pitanjima vezanim za sliv reke Timok, zajedno sa JVP „Srbijavode“, sa predstavnicima ministarstva u Bugarskoj nadležnog za pitanja voda.