Хрватска

Државну границу са Републиком Хрватском чине или пресецају реке Дунав, Сава и Босут који су од виталног значаја за обе државе. Уређењем односа са Републиком Хрватском закључивањем међудржавног билатералног споразума у области вода створилeби се могућности за заштиту интереса становништва и привреде, као и за учешће у међудржавним пројектима од обостраног интереса.

Споразума између Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, усвојила нацрт Споразума и одредила делегацију за вођење преговора и закључивање Споразума.

Преговори о Споразуму између Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама у претходном периоду нису вођени али је исказан интерес које имају обе државе за сачињавање Споразума.

Сарадња са Републиком Хрватском на мултилатералном нивоу одвија се у оквиру рада тела Конвенције о водама, Међународне комисије за заштиту реке Дунав и Међународне комисије за слив реке Саве.