Македонија

Република Србија нема потписан споразум са Македонијом у области вода. Сарадња са Македонијом на мултилатералном нивоу се одвија у оквиру рада тела Конвенције о водама.