Naslovna » Aktuelno » Međunarodna konferencija “Reka Sava - transportni koridor i turistička destinacija”

6. mart 2013.

Međunarodna konferencija “Reka Sava - transportni koridor i turistička destinacija”

Međunarodna konferencija “Reka Sava - transportni koridor i turistička destinacija” održaće se u Beogradu 6. marta 2013. u prostorijama Privredne komore Srbije (Terazije 23/2. sprat, Beograd)

Međunarodna komisija za sliv reke Save – Savska komisija zajedno sa zemljama članicama (Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija) sprovodi inicijativu za obnovu i razvoj plovidbe na reci Savi. Inicijativa teži promociji programa i aktivnosti za razvoj vodnog puta reke Save, kao i obezbeđenju odgovarajućeg ekonomskog i organizacionog okvira za obnovu privrede i plovidbe na reci Savi, u isto vreme imajući u vidu veliki potencijal za razvoj različitih oblika rečnog turizma, kao i velike estetske i vrednosti životne sredine koje postoje u slivu reke Save.

To podrazumeva ciljeve i aktivnosti kao što su unapređivanje javnih i privatnih investicija u transport rekom Savom, poboljšanje koordinacije aktivnosti u unutrašnjoj plovidbi, kao i određivanje prioriteta javnih interesa uz poboljšanje infrastrukture unutrašnjih vodnih puteva, istovremeno nastojeći minimizirati uticaj navedenih aktivnosti na životnu sredinu.

Centralni deo aktivnosti odnosi se na obnovu plovnog puta i to:

- na deonici Beograd – Brčko na kategoriju plovnosti Va
- na deonici Brčko – Sisak na kategoriju plovnosti IV

Trenutno se odvijaju aktivnosti na izradi glavnog projekta plovnog puta i ostale prateće dokumentacije za čitavu deonicu. Završetak izrade potrebne dokumentacije očekuje se do kraja 2014. godine nakon čega se očekuje započinjanje hidrotehničkih radova.

U isto vreme odvija se nekoliko aktivnosti u vezi razvoja turizma u slivu reke Save, sa posebnim naglaskom na različite oblike održivog turizma (npr. nautički, eko-rekreacioni i kulturno, društveno osvešćeni turizam) kao oblika održivog razvoja regiona.

Na Konferenciji će učestvovati najširi krug relevantnih zainteresovanih strana,: visoki predstavnici EU, predstavnici nadležnih tela iz država članica Savske komisije, predstavnici privrede zainteresovani za korišćenje plovnog puta Save, predstavnici turističkih organizacija i predstavnici nevladinog sektora sa ciljem predstavljanja:

- razvojnih planova i programa iz područja unutrašnje plovidbe u slivu reke Save, u okviru sistema opšte politike za razvoj Evropske mreže vodnih puteva,
- tekućih i planiranih aktivnosti na području razvoja turizma i
- aktivnosti koje imaju za cilj pronalaženje odgovarajuće ravnoteže između potreba privredog razvoja i potrebe zaštite životne sredine u slivu reke Save.