Naslovna » Poslovi » Nabavke »Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje - Projekat integrisanog razvoja koridora Save i Drine

Projekat integrisanog razvoja koridora Save i Drine

NABAVKA USLUGA INDIVIDUALNOG KONSULTANTA – KONSULTANT ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU U JEDINICI ZA UPRAVLjANjE PROJEKTOM- PIU Public Relation Officer

 

Nabavka usluga zamenika direktora u Jedinici za upravljanje projektom – Consulting Services – Individual consultants – PIU Deputy Director

 

Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata na teritoriji Gradske opštine Obrenovac – Consulting Services – Firms Selection - Design for Construction of Structures for Flood Protection of the Obrenovac Town

 

 

NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA MLAĐEG GRAĐEVINSKOG INŽENjERA U JEDINICI ZA UPRAVLjANjE PROJEKTOM – Consulting Services – Individual consultants – Junior Civil Engineer

 

Nabavka usluga stručnjaka za finansije u Jedinici za upravljanje projektom