Naslovna » Poslovi » Nabavke » Realizovane javne nabavke - Republička direkcija za vode - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

NABAVKA 20 SLUŽBENIH LEGITIMACIJA ZA VODNE INSPEKTORE

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE NA TERITORIJI MAČVANSKOG I KOLUBARSKOG OKRUGA

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE NA TERITORIJI MORAVIČKOG, ZLATIBORSKOG, RAŠKOG I KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKOH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

NABAVKA USLUGA ŠTAMPANjA LOGA NARUČIOCA I BROJA REŠENjA NA KOVERTAMA

 

NABAVKA JEDNOG KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI POTPIS NA SMART KARTICI BEZ ČITAČA ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANjA ZA 10 MOTORNIH VOZILA ŠKODA FABIA A06 FL AMBITION 1.0 MPI ZA GODINU DANA TRAJANjA OSIGURANjA

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA 13 KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA NA USB TOKENU ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA NEXTBIZ SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO