Naslovna » Poslovi » Nabavke » Realizovane javne nabavke - Republička direkcija za vode - Javne nabavke

Javne nabavke

NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANjA ZA SLUŽBENA MOTORNA VOZILA

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA BROTHER UREĐAJE ZA ŠTAMPANjE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA SAMSUNG UREĐAJE ZA ŠTAMPANjE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA HEWLETT – PACKARD UREĐAJE ZA ŠTAMPANjE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA XEROX UREĐAJE ZA ŠTAMPANjE

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA GORIVA – EVRO PREMIUM BMB 95 ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA GORIVA – EVRO DIZELA ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE