Naslovna » Poslovi » Javne nabavke » Realizovane javne nabavke

Arhiva 2014 - Realizovane javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke usluga za potrebe odbrane od leda na Dunavu od rkm 1333 do rkm 1170 i u zoni ušća Tise i Save u Dunav, u zimskoj sezoni 2014/2015. godine

 

JAVNA NABAVKA usluga ledolomaca na odbrani od leda na Dunavu i u zoni ušća Tise i Save u Dunav u zimskoj sezoni 2014/2015. godine

 

JAVNA NABAVKA usluga izrade dela Plana zaštite voda od zagađivanja

 

Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda

 

JAVNA NABAVKA Usluge za potrebe ispunjavanja u 2014. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav

 

JAVNA NABAVKA Usluge za potrebe ispunjavanja u 2014. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save.

 

JAVNA NABAVKA Usluge za potrebe ispunjavanja u 2014. godini obaveza Republike Srbije koje proizilaze iz bilateralne saradnje u oblasti voda sa susednim državama.

 

JAVNA NABAVKA USLUGA - Nabavka agencijskih usluga obezbeđenja avio karata, hotelskog smeštaja i međunarodnog zdravstvenog osiguranja za potrebe službenih putovanja u inostranstvo.

 

JAVNA NABAVKA usluga održavanja i popravke službenih putničkih automobila Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode sa ugradnjom rezervnih delova.

 

JAVNA NABAVKA evro premijum BMB 95 i evro dizela za potrebe službenih vozila Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode.