Насловна » Архива » Архива 2015. » Реализоване јавне набавке

Архива 2014. - Реализоване јавне набавке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке услуга за потребе одбране од леда на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав, у зимској сезони 2014/2015. године

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга ледоломаца на одбрани од леда на Дунаву и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав у зимској сезони 2014/2015. године

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде дела Плана заштите вода од загађивања

 

Набавка услуга вршењa стручног надзора над извођењем радова на санацији и одржавању водних објеката и одржавању водотока и над извођењем заштитних биотехничких радова на територији града Београда

 

ЈАВНА НАБАВКА Услуге за потребе испуњавања у 2014. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за заштиту реке Дунав

 

ЈАВНА НАБАВКА Услуге за потребе испуњавања у 2014. години обавеза Републике Србије према Међународној комисији за слив реке Саве.

 

ЈАВНА НАБАВКА Услуге за потребе испуњавања у 2014. години обавеза Републике Србије које произилазе из билатералне сарадње у области вода са суседним државама.

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Набавка агенцијских услуга обезбеђења авио карата, хотелског смештаја и међународног здравственог осигурања за потребе службених путовања у иностранство.

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга одржавања и поправке службених путничких аутомобила Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде са уградњом резервних делова.

 

ЈАВНА НАБАВКА евро премијум БМБ 95 и евро дизела за потребе службених возила Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде.