Naslovna » Poslovi » Javne nabavke » Realizovane javne nabavke » Javne nabavke

Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE „BARJE” SA STRATEŠKOM PROCENOM UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

NABAVKA USLUGE VRŠENjA STRUČNE KONTROLE I TEHNIČKE POMOĆI U TOKU IZRADE PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS TIMOČKI I RVS MLAVSKO-MORAVSKI

 

NABAVKA USLUGA VRŠENjA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA NA IZGRADNjI DEONICE KANALA KULA - MALI IĐOŠ, OD KM 10+310 DO KM 15+300, SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SEVERNA BAČKA, PODSISTEMA ZA NAVODNjAVANjE MALI IĐOŠ

 

NABAVKA USLUGA STRUČNE KONTROLE IZRADE VODNOG BILANSA SLIVA REKE MORAVE

 

NABAVKA USLUGA IZRADE STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU STRATEGIJE UPRAVLjANjA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 

NABAVKA USLUGA ANGAŽOVANjA LEDOLOMACA U ZIMSKOM PERIODU 2018/2019

 

NABAVKA USLUGE VRŠENjA STRUČNE KONTROLE I TEHNIČKE POMOĆI U TOKU IZRADE PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS TIMOČKI I RVS MLAVSKO-MORAVSKI

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANjA OD NEZGODE

 

NABAVKA USLUGA IZRADE KLASIFIKACIONE I RADIONIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRADNjU BRODA ZA POSEBNE NAMENE – LEDOLOMCA

 

NABAVKA USLUGA IZRADE PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM ZA RVS TIMOČKI I RVS MLAVSKO- MORAVSKI

 

NABAVKA USLUGA IZRADE VODNOG BILANSA SLIVA REKE MORAVE

 

NABAVKA USLUGA IZRADE ELABORATA O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE REGIONALNOG IZVORIŠTA VODOSNABDEVANjA PODSISTEMA VLASINSKO JEZERO

 

NABAVKA USLUGA OBUKE KROZ PRENOS ZNANjA I OSPOSOBLjAVANjE ZAPOSLENIH U JAVNIM VODOPRIVREDNIM PREDUZEĆIMA ZA IZRADU ELEMENATA ZA PLANOVE UPRAVLjANjA VODNIM PODRUČJIMA

 

NABAVKA USLUGA IZRADE METODOLOGIJE VOĐENjA REGISTRA VODNOG DOBRA, REGISTRA ZAGAĐIVAČA I REGISTRA KORIŠĆENjA VODA

 

NABAVKA USLUGA IZRADE AKCIONOG PROGRAMA U SKLADU SA ZAHTEVIMA NITRATNE DIREKTIVE 91/676/EEK OD 12. DECEMBRA 1991. GODINE

 

NABAVKA USLUGA UNAPREĐENjA VODNOG INFORMACIONOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE

 

NABAVKA USLUGA IZRADE INOVIRANOG KATALOGA REKA REPUBLIKE SRBIJE

 

NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANjA VOZILA

 

NABAVKA USLUGA IZRADE HIDROLOŠKIH PODLOGA STOGODIŠNjIH VELIKIH VODA ZA ODREĐIVANjE GRANICA VODNOG ZEMLjIŠTA

 

NABAVKA USLUGA ŠTAMPE

 

NABAVKA USLUGA IZRADE ANALIZE ZA POTREBE PRIMENE PROTOKOLA O UPRAVLjANjU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE

 

NABAVKA USLUGA ZA POTREBE ISPUNjAVANjA U 2018. GODINI OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE KOJI PROIZILAZE IZ MEĐUNARODNE SARADNjE U OBLASTI VODA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE, SA UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA EURO DIZEL GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA BENZINA EVRO PREMIUM BMB 95

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA LEXMARK UREĐAJE

 

NABAVKA RADNIH STANICA

 

NABAVKA UREĐAJA ZA ŠTAMPANJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA CANON UREĐAJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA SAMSUNG UREĐAJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA HP UREĐAJE