Naslovna » Arhiva » Arhiva 2021. » Arhiva 2021. -Republička direkcija za vode - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Arhiva 2021. - Republička direkcija za vode - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

NABAVKA USLUGA PREVOĐENjA TEKSTA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK I OBRNUTO, LEKTURE PREVEDENOG TEKSTA I OVERE OD STRANE SUDSKOG TUMAČA

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA NA TERITORIJI BORSKOG I ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

NABAVKA USLUGA DOPUNE ZA 3 UREĐAJA ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE

  • Obaveštenje o najpovoljnijem ponuđaču kome je dodeljen ugovo

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA NA TERITORIJI MAČVANSKOG I KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

NABAVKA DVE LICENCE ZA PRISTUP ELEKTRONSKOJ BAZI PRAVNIH PROPISA U TRAJANjU OD GODINU DANA

 

NABAVKA STRUČNE LITERATURE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U FINANSIJSKOJ SLUŽBI – PRETPLATA NA GODIŠNjEM NIVOU

 

NABAVKA ŠTAMPANOG OBLIKA OSNOVNOG IZDANjA „SLUŽEBNIG GLASNIKA REPUBLIKE SRBIJE”

 

NABAVKA USLUGA PRIKLjUČENjA NA DISTRUBITIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ, KO MALI IĐOŠ I KO FEKETIĆ

 

NABAVKA USLUGA PRIKLjUČENjA NA DISTRUBITIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE VRŠAC, KO MALI ŽAM

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

NABAVKA LETNjIH I ZIMSKIH GUMA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA 1 KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA NA USB TOKENU ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA 3 UREĐAJA ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE

 

NABAVKA USLUGA PRIKLjUČENjA NA DISTRUBITIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ, KO LOVĆENAC

 

NABAVKA USLUGA PRIKLjUČENjA NA DISTRUBITIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ODžACI, KO SRPSKI MILETIĆ

 

NABAVKA USLUGA PRIKLjUČENjA NA DISTRUBITIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA, KO BEŠKA

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA, I TO:
1 PUTNIČKO VOZILO HYUNDAI MODEL ELANTRA. POGONSKO GORIVO DIZEL I 4 PUTNIČKA VOZILA HYUNDAI MODEL I30, POGONSKO GORIVO BENZIN

 

NABAVKA 20 SLUŽBENIH LEGITIMACIJA ZA VODNE INSPEKTORE

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE NA TERITORIJI MAČVANSKOG I KOLUBARSKOG OKRUGA

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE NA TERITORIJI MORAVIČKOG, ZLATIBORSKOG, RAŠKOG I KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKOH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

NABAVKA USLUGA ŠTAMPANjA LOGA NARUČIOCA I BROJA REŠENjA NA KOVERTAMA

 

NABAVKA JEDNOG KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI POTPIS NA SMART KARTICI BEZ ČITAČA ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANjA ZA 10 MOTORNIH VOZILA ŠKODA FABIA A06 FL AMBITION 1.0 MPI ZA GODINU DANA TRAJANjA OSIGURANjA

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA 13 KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA NA USB TOKENU ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA NEXTBIZ SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO