Насловна » Архива » Архива 2021. » Архива 2021. - Републичка дирекциија за воде - Набавке на које се закон не примењује

Архива 2021. - Републичка дирекција за воде - Набавке на које се закон не примењује

НАБАВКA УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТА СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОБРНУТО, ЛЕКТУРЕ ПРЕВЕДЕНОГ ТЕКСТА И ОВЕРЕ ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

НАБАВКA УСЛУГА ДОПУНЕ ЗА 3 УРЕЂАЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ МАЧВАНСКОГ И КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

НАБАВКA ДВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКОЈ БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНA

 

НАБАВКA СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ФИНАНСИЈСКОЈ СЛУЖБИ – ПРЕТПЛАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

 

НАБАВКA ШТАМПАНОГ ОБЛИКА ОСНОВНОГ ИЗДАЊА „СЛУЖЕБНИГ ГЛАСНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”

 

НАБАВКA УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРУБИТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ, КО МАЛИ ИЂОШ И КО ФЕКЕТИЋ

 

НАБАВКA УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРУБИТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, КО МАЛИ ЖАМ

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА И ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

НАБАВКA ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА 1 КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА НА USB ТОКЕНУ ЗА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА (СА РОКОМ ВАЖЕЊА) СЕРТИФИКАТА ОД ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА 3 УРЕЂАЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРУБИТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ, КО ЛОВЋЕНАЦ

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРУБИТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ OЏАЦИ, КО СРПСКИ МИЛЕТИЋ

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРУБИТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, КО БЕШКА

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, И ТО:
1 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО HYUNDAI МОДЕЛ ELANTRA. ПОГОНСКО ГОРИВО ДИЗЕЛ И 4 ПУТНИЧКА ВОЗИЛА HYUNDAI МОДЕЛ I30, ПОГОНСКО ГОРИВО БЕНЗИН

 

НАБАВКA 20 СЛУЖБЕНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОДНЕ ИНСПЕКТОРЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

НАБАВКA УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МАЧВАНСКОГ И КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ, ЗЛАТИБОРСКОГ, РАШКОГ И КОСОВСКО-МИТРОВАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКОХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ШТАМПАЊА ЛОГА НАРУЧИОЦА И БРОЈА РЕШЕЊА НА КОВЕРТАМА

 

НАБАВКA ЈЕДНОГ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС НА СМАРТ КАРТИЦИ БЕЗ ЧИТАЧА ЗА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА (СА РОКОМ ВАЖЕЊА) СЕРТИФИКАТА ОД ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 10 МОТОРНИХ ВОЗИЛА ŠKODA FABIA A06 FL AMBITION 1.0 MPI ЗА ГОДИНУ ДАНА ТРАЈАЊА ОСИГУРАЊА

 

НАБАВКA УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA 13 КВАЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА НА USB ТОКЕНУ ЗА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА (СА РОКОМ ВАЖЕЊА) СЕРТИФИКАТА ОД ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ „НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ”

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА NEXTBIZ СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО