Naslovna » Arhiva » Arhiva 2023. » Arhiva 2023. - Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje - Integrisani razvoj koridora reke Save i Drine

Arhiva 2023. - Integrisani razvoj koridora reke Save i Drine

NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA FINANSIJSKOG SPECIJALISTE U JEDINICI ZA UPRAVLjANjE PROJEKTOM – Consulting Services – Individual consultants – PIU PROJECT FINANCIAL AND TAX COORDINATOR

 

NABAVKA RADOVA NA REGULACIJI REKA RAŠKE, JOŠANICE I TRNAVICE U OPŠTINI NOVI PAZAR - RIVER TRAINING WORKS IN NOVI PAZAR FOR RIVERS RASKA, JOSANICA AND TRNAVICA

 

NABAVKA USLUGA STRUČNjAKA ZA JAVNE NABAVKE U JEDINICI ZA UPRAVLjANjE PROJEKTOM

 

NABAVKA USLUGA IZRADE STUDIJE IZVODLjIVOSTI SA IDEJNIM PROJEKTOM ZAŠTITE OBRENOVCA OD VELIKIH VODA REKA KOLUBARE I TAMNAVE - Preparation of conceptual solution and feasibility design for protection of Obrenovac from the Kolubara and Tamnava rivers high waters