Насловна » Архива » Архива 2023. » Архива 2023. - Набавке на које се закон не примењује - Интегрисани развој коридора реке Саве и Дрине

Архива 2023. - Интегрисани развој коридора реке Саве и Дрине

НАБАВКA КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА ФИНАНСИЈСКОГ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У ЈЕДИНИЦИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ – Consulting Services – Individual consultants – PIU PROJECT FINANCIAL AND TAX COORDINATOR

 

НАБАВКА РАДОВА НА РЕГУЛАЦИЈИ РЕКА РАШКЕ, ЈОШАНИЦЕ И ТРНАВИЦЕ У ОПШТИНИ НОВИ ПАЗАР - RIVER TRAINING WORKS IN NOVI PAZAR FOR RIVERS RASKA, JOSANICA AND TRNAVICA

 

НАБАВКA УСЛУГА СТРУЧЊАКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈЕДИНИЦИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗАШТИТЕ ОБРЕНОВЦА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКА КОЛУБАРЕ И ТАМНАВЕ - Preparation of conceptual solution and feasibility design for protection of Obrenovac from the Kolubara and Tamnava rivers high waters