Naslovna » Arhiva » Arhiva 2023. » Realizovane javne nabavke - Republička direkcija za vode - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

NABAVKA PRIGODNIH POKLONA

 

NABAVKA 5 SKENERA

 

NABAVKA ZIMSKIH GUMA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA 3 TAGA ZA ELEKTRONSKO PLAĆANjE PUTARINE NA AUTO PUTEVIMA

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MARKE HYUNDAI

 

NABAVKA ZIMSKIH GUMA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA 18 KOSTIMA ODELA I KOŠULjA

 

NABAVKA ŠTAMPANOG OBLIKA OSNOVNOG IZDANjA „SLUŽBENOG GLASNIKA RS” ZA 2024. GODINU

 

NABAVKA 10 SKENERA

 

NABAVKA JEDNE LICENCE ZA PRISTUP ELEKTRONSKOJ BAZI PRAVNIH PROPISA U TRAJANjU OD GODINU DANA

 

NABAVKA 18 KOSTIMA ODELA I KOŠULjA

 

NABAVKA 18 KOSTIMA ODELA I KOŠULjA

 

NABAVKA 18 KAIŠEVA

 

NABAVKA 18 PARI CIPELA

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA VEŠTAČENjA

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKA USLUGA VEŠTAČENjA

 

NABAVKA USLUGA ŠTAMPANjE LOGA NARUČIOCA I BROJA REŠENjA NA KOVERTAMA

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA NA TERITORIJI MAČVANSKOG I KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

NABAVKA 3 KVALIFIKOVANA ELEKTRONSKA SERTIFIKATA NA USB TOKENU ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA SA UGRADNjOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA 14 INTERNET KARTICA SA 100 GB SAOBRAĆAJA ZA PERIOD OD GODINU DANA I 14 MOBILNIH RUTERA

 

NABAVKA USLUGA NADOGRADNjE SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”

 

NABAVKA AUDIO - VIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA, RADI PROMOVISANjA RADA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBEINH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA DOPUNE ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINA ZA KORIŠĆENjE AUTO PUTEVA

 

NABAVKA JEDNOG AUTOMATSKOG PEČATA KOJI SADRŽI LIČNI POTPIS (FAKSIMIL)

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA NEXTBIZ SOFTVERA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”