Насловна » Архива » Архива 2023 » Архива 2023. Реализоване јавне набавке - Републичка дирекциија за воде - Набавке на које се закон не примењује

Архива 2023. - Набавке на које се закон не примењује

НАБАВКA ПРИГОДНИХ ПОКЛОНА

 

НАБАВКA 5 СКЕНЕРА

 

НАБАВКA ЗИМСКИХ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA 3 ТАГА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ ПУТАРИНЕ НА АУТО ПУТЕВИМА

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МАРКЕ HYUNDAI

 

НАБАВКA ЗИМСКИХ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA 18 КОСТИМА ОДЕЛА И КОШУЉА

 

НАБАВКA ШТАМПАНОГ ОБЛИКА ОСНОВНОГ ИЗДАЊА „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РС” ЗА 2024. ГОДИНУ

 

НАБАВКA 10 СКЕНЕРА

 

НАБАВКA ЈЕДНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКОЈ БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА

 

НАБАВКA 18 КОСТИМА ОДЕЛА И КОШУЉА

 

НАБАВКA 18 КОСТИМА ОДЕЛА И КОШУЉА

 

НАБАВКA 18 КАИШЕВА

 

НАБАВКA 18 ПАРИ ЦИПЕЛА

 

НАБАВКA УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГA ВЕШТАЧЕЊА

 

НАБАВКA УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

НАБАВКA УСЛУГA ВЕШТАЧЕЊА

 

НАБАВКA УСЛУГА ШТАМПАЊЕ ЛОГА НАРУЧИОЦА И БРОЈА РЕШЕЊА НА КОВЕРТАМА

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ МАЧВАНСКОГ И КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

НАБАВКA 3 КВАЛИФИКОВАНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕРТИФИКАТА НА USB ТОКЕНУ ЗА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА (СА РОКОМ ВАЖЕЊА) СЕРТИФИКАТА ОД ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКA 14 ИНТЕРНЕТ КАРТИЦА СА 100 GB САОБРАЋАЈА ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА И 14 МОБИЛНИХ РУТЕРА

 

НАБАВКA УСЛУГА НАДОГРАДЊЕ СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ „НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ”

 

НАБАВКA АУДИО - ВИЗУЕЛНИХ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА, РАДИ ПРОМОВИСАЊА РАДА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕИНХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ДОПУНЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТО ПУТЕВА

 

НАБАВКA ЈЕДНОГ АУТОМАТСКОГ ПЕЧАТА КОЈИ САДРЖИ ЛИЧНИ ПОТПИС (ФАКСИМИЛ)

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА NEXTBIZ СОФТВЕРА

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ „НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ”