Naslovna » Poslovi » Nabavke » Javne nabavke u toku

Javne nabavke u toku

NABAVKA USLUGA IZRADE METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANjE EKOLOŠKIH PROTOKA

 

NABAVKA USLUGA STRUČNE POMOĆI PRILIKOM PRIPREME NACRTA PLANA UPRAVLjANjA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2021 - 2027. GODINE

 

NABAVKA USLUGE IZRADE STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA UPRAVLjANjA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2021-2027. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

 

NABAVKA USLUGA ZA POTREBE ISPUNjAVANjA U 2021. GODINI OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE KOJE PROIZILAZE IZ BILATERALNE SARADNjE U OBLASTI VODA SA REPUBLIKOM SEVERNOM MAKEDONIJOM

 

NABAVKA USLUGA ZA POTREBE ISPUNjAVANjA U 2021. GODINI OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE KOJE PROIZILAZE IZ BILATERALNE SARADNjE U OBLASTI VODA SA CRNOM GOROM

 

NABAVKA USLUGA ZA POTREBE ISPUNjAVANjA U 2021. GODINI OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE KOJE PROIZILAZE IZ MEĐUNARODNE SARADNjE U OBLASTI VODA